Uvoz trofejnih jedinki
* Iz planinskih predela Austrije i Severne Makedonije lane je uvezeno 20 veprova i 80 krmača divljih svinja za obogaćivanje lovišta u Vojvodini, ugroženih ukrštanjem divljih sa domaćim svinjama na šumskoj ispaši
Poslednjih decenija, na čitavom području Vojvodine i jednom delu

Opširnije...

Prioritet očuvanju prirodnih resursa
* Formirano  svega  deset od  planiranih 26 regionalnih centara za upravljanje otpadom u Srbiji
* Od ukupne količine otpada 13 miliona tona je poljoprivredni, koji se vrlo malo reciklira
* Malo  lokalnih samouprava koje adekvatno i organizovano rade na odlaganju i reciklaži ambalažnog

Opširnije...

Premiranje po kvalitetu na čekanju
* Uredbom obezbeđeno 4,5 milijardi dinara za isplatu premija 
* Stočari sa malim brojem grla i niskom otkupnom cenom mleka sve teže ispunjavaju kvotu s kojom mogu da konkurišu za premiju
Sa liberalizacijom tržišta i povećanim uvozom položaj malih proizvođača mleka, s proizvodnjom od

Opširnije...

Digitalizacija ubrzava komasaciju
* Nova informatičko-tehnološka rešenja omogućiće praćenje i nadzor svih komasacija  na celoj teritoriji Republike
* Na republičkom nivou predviđena finansijska  i stručna pomoć opštinama 
* Vidljivi efekti ukrupnjenih površina u Vojvodini, pozitivna iskustva

Opširnije...

Cilj je razvoj i promocija inovativnog poljoprivrednog sektora
* Grad Novi Sad je već godinama lider kada su u pitanju subvencije za organsku proizvodnju
* U budžetu za 2021. godinu predviđeno je oko 60 miliona dinara za podršku razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju
 
Grad Novi Sad značajna sredstva iz svog budžeta ulaže u razvoj poljoprivrede,

Opširnije...