* Reč je o kreditima sa fiksnim kamatnim stopama koje se kreću u rasponu od 1% do 3% na godišnjem nivou i periodima otplate do sedam godina sa čak dve godine grejs-perioda
 
Razvojni fond AP Vojvodine iz godine u godinu nastavlja uspešan trend poslovanja i svake godine odobrava sve veći broj kredita. 
– U godini koja je za nama odobrili smo preko milijardu dinara kredita, od čega je registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima odobreno 150 kreditnih zahteva u ukupnom iznosu većem od 420 miliona dinara, istakao je Goran Savić, direktor Razvojnog fonda AP Vojvodine. – I ove godine bila je najtraženija konkursna linija namenjena kupovini poljoprivrednog zemljišta, te je u tu svrhu odobreno preko 150 miliona dinara. Veoma tražena je bila i kreditna linija kojom je finansirana kupovina nove poljoprivredne mehanizacije sa kamatnom stopom od 1,5% i rokom otplate do pet godina, za čiju realizaciju je odobreno blizu 100 miliona dinara, kao i kreditna linija namenjena raznim investicijama u okviru poljoprivrednog gazdinstva, te je poljoprivrednim gazdinstvima na rok otplate do sedam godina odobreno preko 105 miliona dinara. 
Savić je istakao da su njihovi korisnici veoma uredni u otplati svojih kredita. U skladu sa merama Vlade Republike Srbije, zbog situacije prouzokovane pandemijom Covid-19, u dva navrata su im nudili odlaganje plaćanja dospelih obaveza koje su klijenti iskoristili i u skladu sa svojim mogućnostima nastavili redovno da servisiraju svoje obaveze.
 Razvojni fond AP Vojvodine već je pripremio konkurse za 2021. godinu.  Direktor Savić najavljuje da će ponovo biti na raspolaganju 12 kreditnih linija sa fiksnim kamatnim stopama, koje se kreću u rasponu od 1% do 3% na godišnjem nivou i periodima otplate do sedam godina sa čak dve godine grejs-perioda. Ono što svakako treba naglasiti su kreditne linije koje subvencionišu pokrajinski sekretarijati, po kojima se uplaćena redovna kamata u celosti refundira, te za korisnike koji redovno otplaćuju rate iznosi 0%. To su, pre svega, kreditne linije za razvoj turizma, razvoj seoskog turizma i za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.
– Svoju aktivnost u toku 2021. godine Razvojni fond AP Vojvodine će usmeriti u pravcu ostvarenja saradnje sa Zelenim klimatskim fondom. Odnedavno Razvojni fond AP Vojvodine je dobio status implementacionog partnera i time stekao pravo da u ime Republike Srbije podnosi projekte Zelenom klimatskom fondu, koji će doprineti jačanju nacionalnog kapaciteta i pokretanju klimatski odgovornih investicija, počev od izrade strategija, studija izvodljivosti do investicionih pilot projekata, ističe naš sagovornik.
Goran Savić ističe da Razvojni fond APV u najskorije vreme očekuje i odobravanje projekta spremnosti, čime bi započeo i zvanični proces jačanja kapaciteta za akreditaciju, s ciljem pristupa investicionim finansijskim instrumentima Zelenog klimatskog fonda. Time će biti omogućeni novi konkursi za projekte koji smanjuju emisiju CO2 i globalno zagrevanje. 
S. Vukelić