* Od 120 milijardi namenjenih za subvencije u privredi agraru će pripasti 41,86 odsto                                                                                                  
* Pokrajina finansira projekte automatskog sistema odbrane od grada "Fruška gora" i raketnih centara Bajša i Samoš
* Skromnije projekcije izdvajanja za poljoprivredu u budžetima lokalnih samouprava


Skupština Srbije sa izlaskom ovog broja našeg lista trebalo bi da, po predlogu Vlade Srbije, usvoji nacionalni budžet za 2021. godinu. Predviđeno je da nacionalna kasa bude teška 1.336 milijardi dinara, što je povećanje za 3,5 odsto u odnosu na ovogodišnji rebalans budžeta. Ukupni rashodi i izdaci po ovom predlogu, o kome će poslanici republičkog parlamenta raspravljati, iznose 1.514 milijardi, a projektovani deficit, po postignutom dogovoru sa MMF-om, 178 milijardi dinara ili tri odsto BDP (bruto društvenog proizvoda).
O predlogu budžeta izjasnio se i Odbor za finansije Skupštine Srbije. Ministar finansija Siniša Mali nagovestio je veća ukupna infrastrukturna ulaganja, od kojih se neka, po investicionom programu "Srbija 2025" odnose i na poljoprivredu. Ministar Mali u svom obraćanju poslanicima parlamenta nije takstativno naveo na koje projekte se investicije u agraru odnose, a logična pretpostavka ja da se radi o svim započetim u oblasti navodnjavanja, komasacije, izgradnje protivgradnih sistema... Najavio je i jaču podršku preduzetništvu u agraru, a za poljoprivrednike koji budu aplicirali za sredstva iz IPARD programa izdvojeno je 4,7 miliona dinara za nabavku fiskalnih uređaja.
Prošle, kao i ranijih godina o izdvajanju sredstava za agrar u nacionalnu kasu redovno se raspravljalo i na sednici skupštinskog Odbora za poljoprivredu. Ovog puta, iz epidemioloških razloga, rasprava, kao i sugestije o predlogu izdvajanja za agarani budžet na ovom odboru su izostali, s obzirom na to da većina članova tog tela nije bila u mogućnosti da se odazove pozivu i da svoje mišljenje.

Prednost zaštiti useva od grada

Poljoprivrednike u predlogu budžeta, naravno, najviše zanima koliko će iznositi budžetski razdel koji se odnosi na agrar, kao i da li će i u kom obimu biti isplaćivane subvencije. Predlog Vlade predviđa da će za subvencije u poljoprivredu, privredu, kao i oblast turizma biti izdvojeno ukupno 120 milijardi dinara, od čega će najviše 41,86 pripasti agraru. Kako će i na koji način sredstva biti raspodeljena, odluku će predložiti Ministarstvo poljoprivrede kroz uredbu o raspodeli podsticaja koju donosi Vlada Srbije. Očekuje se da uredba bude usvojena najkasnije do kraja januara 2021. godine, kako bi poljoprivrednici znali na koje sve vrste podsticaja i u kom obimu mogu da računaju.
Pokrajinska vlada takođe je donela predlog za izglasavanje budžeta Pokrajine. On bi, po predlogu koji je dostavljen Skupštini AP Vojvodine, trebalo da iznosi od 75,2 milijarde dinara, što je za  dve  milijarde  manje  nego  u ovoj godini. Pored nastavka ulaganja u kapitalne investicije, u zdravstvo i putnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine, što su prioriteti, predviđena su i značajna sredstva za poljoprivredu.
Od kapitalnih ivesticija u pokrajinskom agraru u planu je nastavak finansiranja (380 miliona dinara) rada na projektu automatskog sistema odbrane od grada "Fruška gora". Finansiraće se i projekti automatske odbrane od grada raketnih centara Bajša i Samoš (462 miliona dinara), što su dugoročne investicije u koje će biti potrebno ulagati sredstva i 2022. i 2023. godine. Time će, kako je objašnjeno, u potpunosti biti zaokružen sistem protivgardne odbrane poljoprivrednih useva u Pokrajini.

Štedljiviji lokalni budžeti

Pored napora nadležnih državnih organa na kreiranju republičkog i pokrajinskog budžeta, ovih dana i lokalne samouprave takođe, svaka na osnovu svoje nadležnosti, iznose projekcije opštinskih budžeta za narednu godinu. O tome se u lokalnim parlamentima vodi javna rasprava, a najčešće se lome koplja oko visine izdvajanja sredstava za agrar. Zajednički imenitelj za sve dosad održane rasprave jeste da se, usled pandemije virusa korona i zabrane okupljanja u zatvorenom prostoru, manje-više održavaju on-lajn.
U Opštini Šid ističu da je planirano da opštinska kasa bude "teška" 1.150.000.000 dinara, ali nisu do kraja precizirana izdvajanja za poljoprivredu. Suma novca na koju će poljoprivrednici moći da računaju, kako je objašnjeno, biće poznata tek nakon što se kroz javnu raspravu iskristališu predlozi za finansiranje koje će izneti poljoprivrednici i njihova udruženja. Predsednik Opštine Zoran Semenović najavio je dalja ulaganja u infrastrukturu seoskih mesnih zajednica, izgradnju vodovoda i sanaciju divljih deponija.
Opština Bač, u projekciji budžeta od uklupno 662 miliona dinara za narednu godinu, za poljoprivredu i ruralni razvoj izdvojiće 71 milion dinara.
– Predviđena sredstva namenjena su za izgradnju atarskih puteva, uređenje kanalske mreže, nabavku protivgradnih raketa, angažovanje poljočuvarske službe, održavanje programa za edukaciju poljoprivrednika, kao i pomoć za rad udruženja poljoprivrednika. U delu koji se odnosi na mere za ruralni razvoj, poljoprivredna gazdinstva iz mesnih zajednica moći će da konkurišu za subvencije. U ovu svrhu izdvojeno je devet miliona dinara, rekao je dr Stevan Panić, predsednik Opštine Bač.

Subvencije čekaju uredbu

Od opština van Pokrajine, Gornji Milanovac je jedna od retkih lokalnih samouprava u kojoj će za poljoprivredu u 2021. godini u budžetu biti izdvojeno više novca nego što je to urađeno u ovoj, ukupno 60 miliona dinara.
– Poslednjih godina, osim ulaganja u privredu i turizam, orijentisali smo se značajno na razvoj poljoprivrede, a za četiri godine u agrar je ukupno uloženo 250 miliona dinara. Posebno smo zadovoljni što smo stočni fond uspeli da podignemo za 30 odsto, a značajnije smo povećali i podsticaje za kupovinu mehanizacije, rekao je predsednik Opštine Dejan Kovačević, dodajući da se dosta uradilo i na jačanju svesti poljoprivrednika o potrebi osiguranja useva s obzirom na to da je čak 200 poljoprivrednih gazdinstava uzelo polisu osiguranja.
Kad se sve sabere i oduzme, kako na republičkom tako i pokrajinskom nivou, pa i u lokalnim samoupravama, nameće se nedvosmisleni utisak da će sredstava namenjenih agraru u narednoj godini biti manje od očekivanog. Da li zbog neizvesnosti trajanja pandemije virusa korona ili nekih drugih razloga, poljoprivreda, a samim tim i poljoprivrednici, kako sada stvari stoje, neće moći da računaju na povećanje subvencija. To će posebno pogoditi stočare koji zbog tržišnih turbulencija izazvanih pandemijom trpe velike gubitke. Sve će biti mnogo jasnije nakon što budžet bude usvojen i kad se bude znalo koliko ima para u agrarnoj kasi. Najavljene su i izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a poljoprivrednici svakako najviše očekuju januar i donošenje Uredbe o raspodeli podsticaja, što će biti najbolje merilo za ocenu težine agrarne kase.

K. Rajević