* Uredba se umnogome razlikuje od predloga koje je, u ime stočara, Vladi Srbije uputilo Udruženje ”Agroprofit”
* Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije traži cenu od 1,65 evra žive mere junadi i subvencije od 20.000 po grlu
 
Pandemija korona virusa, kako kod nas, tako i u svetu, donela je velike nevolje stočarima, a zbog ograničenog izvoza i loše organizovanog otkupa posebno pogađa proizvođače junećeg mesa. U ovom momentu, domaće klanice i otkupljivači, kao i nakupci, usled evidentnih tržnih viškova (oko 12.000 grla) otkupnu cenu bikova umanjuju do čak 1,3 evra, a za nešto kvalitetnija grla plaćaju 1,6-1,8 evra za kilogram. Kako bi pomogla tovljačima junadi koji su se našli u ”izvoznom vakuumu”, Vlada Srbije je pre dve nedelje, na inicijativu Udruženja ”Agroprofit”, koje okuplja odgajivače i tovljače junadi, donela Uredbu o interventnom otkupu i finansijskoj podršci proizvođačima sa dva miliona evra. 
Taman kada su se stočari ponadali da je njihovim mukama sa utovljenim junadima došao kraj, pojavili su se drugi problemi. Pažljivije analizirajući i tumačeći tekst Uredbe, shvatili su da se ona umnogome razlikuje od predloga koji je, u ime stočara, Vladi Srbije uputilo Udruženje ”Agroprofit”, i da im ona nikako ne odgovara. 
- Stočari smatraju da nije potrebno utvrđivati najnižu cenu otkupa, a Upravni odbor Udruženja je stanovišta da ona ne bi smela da bude manja od 1,60 evra po kilogramu žive mere junadi. Isto tako, ovom uredbom treba omogućiti da se junad, kako ženska tako i muška, osim za izvoz, mogu plasirati i na domaće tržište, a da dodatna premija ostane 20.000 dinara po grlu. Stočari takođe smatraju da je potrebno zadržati već uhodanu praksu da gazdinstva već otkupljenu junad direktno prijavljuju Upravi za agrarna plaćanja, kaže Čedomir Keco, koordinator aktivnosti Udruženja ”Agroprofit”.
Na neodređenost i neprimenljivost donete uredbe reagovala je Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije. Pismom su se obratili Vladi i Ministarstvu poljoprivrede sa zahtevom da se zbog izuzetno složene situacije na terenu konačno razreši zastoj u prodaji junadi i olakša proizvođačima da nastave tov.
- Otkupna cena koju je država odredila za nas kao tovljače apsolutno je neprihvatljiva. Komora je na svoju inicijativu u Izraelu pronašla kupca za junad po ceni 1,65 evra za kilogram žive mere, čime bi proizvođači bili zadovoljni, ali pod uslovom da se koriguje Uredba i podsticajna sredstva od 20.000 dinara po grlu usmere direktno farmerima, navodi se u saopštenju koje je potpisao Nenad Manić, predsednik Agrarne komore.
Da podsetimo, stočari su nakon višegodišnjeg zastoja odvažnije krenuli u proizvodnju junadi za izvoz zato što je država povećala subvencije po grlu sa 10.000 na 15.000 dinara. Osim toga, država je sa Turskom 2018. godine sklopila izvozni aranžman po kome je godišnje u ovu zemlju trebalo da se isporuči najpre 5.000, a zatim i 10.000 tona goveđeg mesa. Samo u toj godini Turcima je prodato 3.609 tona za blizu 20 miliona evra, ali već naredne, 2019. godine, izvoz je, iz još uvek nepoznatih razloga, obustavljen. Od tada praktično nastaju problemi domaćih proizvođača sa plasmanom govedine preko ovlašćenih klanica. 
Sve što se poslednjih meseci događa sa utovljenom junadi jasno ukazuje na to da je došlo do značajnijih poremećaja na tržištu. Da li zbog pandemije korona virusa ili iz nekih drugih razloga, (ne)očekivano je stvoren ”višak” grla, povećan pritisak na tržište i otvoren prostor za nakupce sa Kosova i Metohije, koji na terenu preuzimaju junad od stočara bez ikakvih papira, plaćaju odmah i u kešu. Stočari su s pravom očekivali da će doneta uredba Vlade o interventnom otkupu i stimulacijama po grlu pomoći da se problem s plasmanom junadi reši u njihovu korist. Ali, očito da ova nevesela priča još nije završena, pa je sasvim razumljivo što su razočarani, gube strpljenje, prodaju junad po bagatelnim cenama i mnogi nameravaju da odustanu od daljeg tova.
K. Rajević