* Vlada Srbije u investicionom programu ”Srbija 2025” opredelila 70 miliona evra za ukrupnjavanje poljoprivrednih površina                                                     
 
Ministarstvo poljoprivrede  krajem prošle godine formiralo je radnu grupu za izradu predloga novog zakona o komasaciji koji bi  dugoročno trebalo da omogući ukrupnjavanje površina i istovremeno efikasnije korišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta. Isto ministarstvo nedavno je donelo i pravilnik o sadržini, postupku izrade i donošenju programa komasacije u lokalnim samoupravama. U postupku izrade predviđeno je da skupštine opština izaberu nosioca izrade programa komasacije i obezbede održavanje javne rasprave, kako bi vlasnici ili korisnici poljoprivrednih parcela bili upoznati sa konkretnim planovima i radovima  u komasacionom području.
 – Veoma je važno da ceo postupak javne rasprave bude transparentan i u cilju donošenja najcelishodnijeg programa obuhvati što  veći broj zainteresovanih za komasaciju. Pre  usvajanja programa učesnici komasacije  treba da daju svoje mišljenje, predloge i savete koji će biti razmatrani na Odboru za komasaciju,  koji će, po pravilniku, svaka lokalna samouprava ili više njih biti u obavezi da formira, rekao je Nenad Katanić, pomoćnik  ministra poljoprivrede, uz napomenu da su u Ministarstvu svesni da postupak komasacije, zbog brojnih komunalnih, socijalnih i društvenih teškoća neće biti nimalo lak, ali da se na tome zbog budućnosti poljoprivrede mora istrajati.
Da podsetimo, Vlada Srbije je  u investicionom programu ”Srbija 2025” opredelila 70 miliona evra za komasaciju,  koja bi uz pomoć lokalnih samouprava  trebalo da se neposredno implementira na terenu. Do sada su, kao jedan od glavnih razloga za nedovoljno sprovođenje i efikasniju  komasaciju,  opštine navodile  nedostatak novca u svojim budžetima za tu namenu, kao i odgovarajućeg stručnog kadra koji bi sprovodio koncept ukrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
–   Najavljenim zakonom o komasaciji koji će, verujemo, biti usvojen do jeseni, finansiranje komasacije biće centralizovano na nacionalnom  nivou i sprovodiće se planski, rekao je Vladimir Novaković, predsednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za  ekonomski razvoj – NALED,  napominjući da će lokalne samouprave imati mogućnosti da u postupku sprovođenja komasacija koriste najkompetentnije stručnjake,  što će značajno obezbediti efikasnost celog procesa upravljanja.
Uz Ministarstvo poljoprivrede i Republički geodetski zavod, NALED je jedan od glavnih protagonista da se višedecenijski tradicionalni  koncept komasacije modernizuje i digitalizuje korišćenjem alata  najnovijih informacionih tehnologija.
– Novi koncept komasacije treba da se oslanja na razvoj digitalizacije u državnoj upravi. To podrazumeva  korišćenje svih mogućih resursa za digitalnu razmenu podataka iz svih raspoloživih izvora, odnosno institucija koje učestvuju u procesu komasacije, rekao je Novaković, uz objašnjenje da će  centralizovana procedura  komasacije na državnom nivou, sa jasnim uvidom  u stanje na lokalu, omogućiti  javno elektronsko izlaganje komasiranih parcela svim  vlasnicima zemljišta.
Komasacija je, kao što je poznato, administrativni postupak koji se sprovodi dobrovoljno, ali je zbog izuzetne složenosti imovinskog i pravnog vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem, istovremeno i veoma osetljiv proces. Donošenjem pravilnika, na nosiocima izrade programa komasacije u lokalnim samupravama je da vlasnicima zemljišta objasne suštinu i prednosti ukrupnjavanja zemljišta. Od velike je važnosti da se ceo postupak vodi transparentno i da svi učesnici komasacionog procesa  budu složni kod usvajanja programa i plana, kako bi se proizvodna sposobnost zemljišta  još više unapredila, a samim tim i prinosi  bili bolji.
K. Rajević