* Aktuelni zakon o porezu na imovinu, kada se radi o poljoprivrednom i šumskom zemljištu, lokalnim samupravama, daje mogućnost za pravedniji i povoljniji tretman imovine poljoprivrednika
 
Početkom ove godine u usvojenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu značajna novina koja se najviše odnosi na poljoprivrednike jeste da im se njive ne oporezuju kao građevinsko zemljište. To praktično znači da su lokalne samouprave dobile pravo da za poljoprivredno zemljište na kome do sada nije bilo gradnje, a koristi se isključivo za gajenje voća, povrća kao i ostalih biljaka, razrezuju porez po minimalnoj ili čak nultoj stopi.
- Opštinama je sa zakonski regulisanom potkategorijom "drugo zemljište" praktično data mogućnost da neizgrađene građevinske parcele vode kao poljoprivredne, odnosno šumske i po tom osnovu ih oporezuju, rekla je Jasmina Radovanović, savetnik za pravnu regulativu Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj (NALED), uz napomenu da usvojeni zakon jasnije precizira šta se smatra korisnom površinom zemljišta i kako će se ono i po kojoj stopi oporezivati.
Da podsetimo, porodične njive ili okućnice, odlukom nadležnih organa u opštinama i gradovima, preinačene su u građevinsko zemljište u toku 2011. godine. Nakon što su kao takve uvedene u katastar, vlasnicima parcela su 2017. i 2018. godine stigla poreska rešenja. Razlike u visini poreza na poljoprivredno, odnosno građevinsko zemljišgte bile su značajne. Oko 800 poljoprivrednika iz Futoga, Begeča, Čeneja dobilo je 120 puta uvećan porez, jer su im njive prekategorisane u građevinsko zemljište, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača, posebno povrtara. Tim povodom reagovalo je Udruženje poljoprivrednika "Futoški kupus", pa je Skupština Grada Novog Sada, na inicijativu gradonačelnika Miloša Vučevića, preinačila rešenja tako da je oko 90 odsto parcela poljoprivrednika koji uzgajaju uglavnom futoški kupus iz građevinske zone prebačeno u poljoprivrednu.
Aktuelnim zakonom o porezima na imovinu propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu doneti odluku kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište razvrstvava u poljoprivredno, odnosno šumsko. U nekim lokalnim samoupravama, kao što je na primer Jagodina, bez obzira na zakonsku mogućnost, već 12 punih godina na snazi je odluka o nultoj stopi oporezivanja za poljoprivrednike, što je, kada se radi o opštinama, zaista jedinstven slučaj u Srbiji. Gradsko veće obrazložilo je takvu odluku stvaranjem povoljnog ambijenta, odnosno boljih uslova za razvoj poljoprivrede i opstanak mladih u selima. 
- Oslobađanje od poreza na poljoprivredno zemljište smatramo potpuno opravdanim. Ovo je samo jedna od niza mera olakšica kojima već godinama konkretno pomažemo našim poljoprivrednicima da sa svojim proizvodima budu konkurentni na tržištu, istakla je dip. ek. Gordana Jovanović, načelnik Gradske uprave za budžet, finansije, privredu, poljoprivredu i investicije, i napomenula da grad Jagodina ima 6.358 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava koja obrađuju nepunih 19.000 hektara zemlje.
Među pozitivnim primerima svakako je i Skupština Grada Prokuplje, koja je, u cilju podsticanja poljoprivredne proizvodnje, donela odluku da porez na poljoprivredno zemljište u 2020. bude simboličnih 13 dinara za hektar površine. Odlukom se, takođe, precizira da će vlasnici šumskog zemljišta porez umesto 150 plaćati 80 dinara za površinu jednog hektara.
U opštini Aranđelovac, nadležni organi već godinama ulažu napore da "ožive" više hiljada hektara plodne zemlje, koja je zbog nebrige vlasnika zaparložena i ne obrađuje se.
- Uz brojne podsticajne mere za nabavaku poljoprivredne mehanizacije i izdvojena sredstva za podizanje planatažnih zasada voća, poljoprivrednike smo poslednjih pet godina oslobodili i plaćanja poreza na poljoprivredno zemljište. Smatramo da je to važna mera, koja, uz sve ostale, pomaže domaćinima da više ulažu u proizvodnju i razvoj svog gazdinstva, rekao je Bojan Radović, predsednik Skupštine opštine Aranđelovac.
Dobar deo lokalnih samouprava u Vojvodini doneo je niz mera olakšica za poljoprivrednike u proizvodnji i podsticajima opstanka na selu. Pančevačka opština je otišla korak dalje kada je Gradsko veće još 2014. donelo odluku o smanjenju stope poreza na poljoprivredno zemljište sa 0,30 na 0,15 odsto. Ova odluka je i dalje na snazi i, kako smo saznali, važiće i za 2020. godinu.
Bez obzira na sve manjkavosti u poreskoj politici koja se odnosi na poljoprivrednike, primer lokalnih samouprava koje su poreske stope na poljoprivredno zemljište potpuno ukinule ili smanjile na minimum svakako je pozitivan i ohrabrujući. Aktuelni zakon o porezu na imovinu, u odnosu na ranija doneta poreska rešenja, kada se radi o poljoprivrednom i šumskom zemljištu, opštinama daje mogućnost za pravedniji i povoljniji tretman imovine poljoprivrednika. One koje istinski žele da podstiču razvoj poljoprivrede i pomognu poljoprivrednicima to su već učinile. Bilo bi poželjno da se prilikom donošenja opštinskih budžeta za narednu godinu njihovim primerom rukovode i druge lokalne samouprave.
 
K. Rajević