* Da bi ovnovi stvarali dovoljne količine kvalitetne sperme, njihovi obroci treba da sadrže dovoljno energije, proteina, minerala i vitamina

Priplodni ovnovi u odnosu na ovce imaju znatno veći format, veću proizvodnju vune i intenzivniji tok fizioloških procesa u organizmu. Ovnovi u toku jedne godine proizvedu, u proseku, jedan i po do dva puta više vune nego priplodne ovce, a u proseku i telesna masa im je za toliko veća. Polna aktivnost priplodnih ovnova praćena je povećanim fiziološkim funkcijama organizma, što se manifestuje povećanim prometom hranljivih materija i telesne energije za 20 odsto u odnosu na ovnove koji nisu u priplodu. Za svaki skok ovnovi u proseku potroše 533 kilodžula ili 127 kilokalorija telesne energije.
Visoku polnu aktivnost i proizvodnju vune mora pratiti adekvatna ishrana u vreme intenzivnog iskorišćavanja ovnova. U vreme mrkanja, kada ovnovi imaju po više skokova u toku jednog dana, pri nedovoljnoj ishrani može doći do mobilizacije hranljivih materija iz vune za potrebe organizma ili do smanjenja priliva hranljivih materija za ishranu vune. Deficit u hranljivim materijama može dovesti do opadanja polne aktivnosti ovnova, smanjene produkcije sperme, izostanka spermatogeneze ili nekog drugog poremećaja u organizmu.
U ishrani priplodnih ovnova razlikuju se tri osnovna perioda - period mirovanja, period priprema za sezonu mrkanja i period mrkanja.
Ishrana ovnova van sezone mrkanja (period mirovanja) zasniva se na podmirivanju potreba za održavanje, redovnog kretanja i održavanja kondicije i proizvodnju vune. Osnovu ishrane čine kabasta hraniva, u letnjem periodu paša, a u zimskom seno i druga voluminozna hraniva. Ako je voluminozna hrana dobrog kvaliteta i dobro se konzumira, ovnovi će takvom hranom u potpunosti podmiriti svoje potrebe. Ako je kabasta hrana lošijeg kvaliteta, dnevni obrok se dopunjuje sa 200 do 400 grama  koncentrata. Koncentrat se uglavnom sastoji od žitarica (kukuruz, ovas, ječam, suncokretova sačma, stočno brašno, licerkino brašno) i mineralno-vitaminskih dodataka (stočna so, dikalcijum-fosfat, kreda i premiks), ili mineralno-vitaminskih blokova za lizanje.
Priplodni ovnovi se šest do osam nedelja pre sezone parenja pojačano hrane ukoliko su u slabijoj kondiciji, a ukoliko su u normalnoj kondiciji, pojačana ishrana počinje tri-četiri nedelje pre mrkanja. Kod ovnova se u sezoni pripreme i pripusta javlja potreba za poboljšanom ishranom. Zadatak ishrane ovnova nije samo da obezbedi hranljive materije potrebne za izgradnju sperme, već i stimulacija organizma koja treba da dovede i do proizvodnje sperme i da obezbedi odgovarajući kvalitet sperme...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".