* Pri određivanju količine dopunske hrane za popravku kondicije mršavih ovaca na svaki kilogram prirasta telesne mase treba računati pet hranljivih jedinica energije i 500 grama svarljivih proteina

Period pauze obuhvata kraj laktacije i traje do početka pripreme za sezonu mrkanja. U toku ovog perioda, organizam ovce se oporavlja od bremenitosti i laktacije, koji zajedno traju od sedam do devet meseci. Dužina ovog perioda zavisi od rase ovaca i intenziteta proizvodnje. Kod visokoproduktivnih ovaca ovaj period je veoma kratak, tako da je ishranu neophodno prilagoditi intenzitetu iskorišćavanja i što je više moguće ujednačiti obrok tokom cele godine. Dobrom ishranom u periodu laktacije kod pojedinih rasa ovaca (il d' frans) posle dva meseca od jagnjenja postiže se oplodnja grla. Tako je pojačanom ishranom moguće dobiti da se ovce jagnje dva puta u 14 meseci, pa praktično i nema pauze. Kod autohtonih i rasa koje se jagnje sezonski ovaj period oporavka i obnove telesne kondicije traje od 116 do 176 dana.

Ishrana ovaca u periodu pauze jednaka je uzdržnim potrebama, ukoliko su grla sačuvala dobru kondiciju. Ovcama u dobroj kondiciji nije neophodno dodavati koncentrovana hraniva već dovoljnu količinu kvalitetnih kabastih hraniva i mineralne dodatke u vidu briketa ili lizalica (so i mineralno-vitaminski dodaci). Ukoliko su ovce u periodu bremenitosti izgubile više od 10 odsto svoje težine uzdržnim potrebama, neophodno je dodati i određenu količinu hranljivih materija u vidu koncentrata, za obnovu telesne mase, odnosno prirast i dovođenje grla u priplodnu kondiciju. U ovom periodu ovce treba hraniti izbalansiranim obrocima, podeliti ih u grupe prema kondiciji i obroke određivati prema kondicionom stanju u kome su ovce. Ovim postupkom će se izbeći tovna kondicija pojedinih grla, uštedeće se na hrani a povećani nivo obroka dobijaće grla koja treba da dostignu priplodnu kondiciju...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".