SRBIJA TREBA DA DONESE ZAKON O INTEGRALNOJ PROIZVODNJI

* Na prihvatanje integralne proizvodnje voća obavezuje nas i Direktiva Evropske unije 2009/128/EC koja traži od država članica da podrže stvaranje preduslova neophodnih za implementaciju integralne zaštite


U poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući podsticajnim merama Republike i Pokrajine i aktivnosti Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na uvođenju novih tehnologija, u Vojvodini je posađeno više hiljada hektara najsavremenijih voćnjaka. Najintenzivniji zasadi jabuke s protivgradnim mrežama, fertirigacijom, novim sortama i podlogama od 2007. godine se nalaze na površini od 1.000 hektara. Izgledi su da će se i u narednim godinama nastaviti s podizanjem zasada jabuke s novom tehnologijom. Deo novih voćnjaka se nalazi u vlasništvu već afirmisanih proizvođača, ali većina je u vlasništvu proizvođača koji prvi put ulaze u ovaj posao i kojima je potrebna stručna podrška.
U poslednjih 10 godina, izvoz voća i prerađevina od voća je jedna od svetlijih tačaka u spoljnotrgovinskoj razmeni sa svetom. Ovo govori da je voće naša najveća izvozna šansa i da država treba odgovarajućim merama agrarne politike da stimuliše nove koncepte proizvodnje voća. Međunarodno tržište će u najskorije vreme postaviti takve barijere pred naše proizvođače voća da će samo oni koji se pridržavaju principa integralne i biološke proizvodnje moći da se pojave na tom tržištu. Zato se voćarska proizvodnja brzo i efikasno mora preusmeriti u pravcu proizvodnje kvalitetnog i zdravstveno bezbednog voća. Na prihvatanje integralne proizvodnje voća obavezuje nas i Direktiva Evropske unije 2009/128/EC koja traži od država članica da podrže stvaranje preduslova neophodnih za implementaciju integralne zaštite. Naša zemlja ima velike mogućnosti za širenje proizvodnje voća, jer su naši proizvodi na zapadu izuzetno cenjeni...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".