Kada se mogu očekivati IPARD programi EU u Srbiji
SNAŽNA PODRŠKA RURALNOM RAZVOJU
* Uspostavljanje IPARD struktura preduslov za aplikaciju,  odobravanje i isplatu sredstava iz pretpristupnih fondova
* Potencijalni korisnici već sada moraju da počnu s izradom projekata i prikupljanjem obimne dokumentacije
* Prvi pozivi za korišćenje sredstava IPARD fondova  najverovatnije 2014. godine
* * *
Slike iz Holandije
ZEMLJA VETRENJAČA
* Nekada su vetrenjače mlele žito, pokretale pilane za rezanje građe, cedile ulje i ispumpavale vodu a sada se najviše koriste za proizvodnju električne energije
* * *
Na Sajmu "Zelena nedelja" u Berlinu
PREDSTAVLJENI POTENCIJALI POLJOPRIVREDE SRBIJE
* Na štandu Srbije, koji se nalazi u centralom delu sajma, izloženi su tradicionalni proizvodi: ajvar, pinđur, slatko od šumskih jagoda, slatko od višanja, d
žemovi i drugi proizvodi
* * *
U Novom Sadu održan 13. naučnostručni skup "Savremena proizvodnja povrća"
POVRTARSTVO PERSPEKTIVNA GRANA
* Početkom ovog veka naša zemlja je povrće izvozila u vrednosti oko 25 miliona dolara, a danas je taj iznos 96,5 miliona dolara
* * *
Sa savetovanja o proizvodnji i doradi semena i merkantilnog zrna u ekstremnim klimatskim uslovima
NEOPHODNO BRŽE PRILAGOĐAVANJE
* Osim stvaranja i gajenja tolerantnih sorti i hibrida, u proizvodnji je neophodno primenjivati i mere borbe protiv suše, indirektne i direktne, među kojima je navodnjavanje kao kruna svih agrotehničkih mera
* * *
Fitosanitarne mere u povrtarstvu
SPREČAVAJU ŠIRENJE PATOGENA
* Najčešće primenjivane mere su prikupljanje i uništavanje (najčešće spaljivanjem) zaraženih biljnih ostataka, usitnjavanje i zaoravanje biljnih ostataka posle završene vegetacije, odnosno berbe ili žetve, dezinfekcija alata, pranje mašina, dezinfekcija objekata, pranje ruku, dezinfekcija zemljišta, semena i drugo
* * *
Podsetnik za vinogradare
REZIDBA POSLE OŠTEĆENJA ČOKOTA ELEMENTARNIM NEPOGODAMA
* Ona mora biti znalački sprovedena s ciljem da očuva vegetativni i generativni potencijal čokota, da ublaži nastale štete i sačuva biljke za naredne vegetacije
* * *
Posao koji može dobro da se isplati
ASANACIJA VOĆNIH ZASADA
* Uglavnom se izvodi kod voćnih vrsta koje imaju duži životni vek i eksploatacioni period (šljiva, jabuka, kruška) itd. i traje dve-tri godine, dok se zasad ne dovede u redovnu rodnost
* * *
Korozija poljoprivrednih mašina
MOGUĆNOSTI I ISPLATIVOST ZAŠTITE
* Osnova dobre zaštite prevlakama, pa i bojenjem i lakiranjem jeste kvalitetna priprema, tj. temeljno odmašćivanje i čišćenje površine koja se štiti
* * *
Obnovljivi izvori energije
EKONOMIČNOST GEOTERMALNE TOPLOTNE PUMPE
* Osnovni preduslov primene toplotne pumpe tipa voda-voda jeste izvor većih količina podzemnih voda približno konstantne temperature koja će omogućiti razmenu toplote tokom godine
* * *