Razgovor s predsednikom opštine Žabalj Čedomirom Božićem
FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE KRČI PUT KA EVROPI
* Sledi otvaranje pete komponente IPARD fondova i upravo zato u opštini podstiču registraciju objekata za držanje stoke, jer samo ako su u skladu s propisima, mogu da budu pravni osnov za dobijanje sredstava EU
* * *
Novo na našem tržištu
DOMAĆI PROIZVODI OD ORGANSKOG MLEKA
* Reč je o asortimanu novih proizvoda kompanije "Imlek" koji se dobijaju od organskog mleka s "Velvet farme" u Čurugu
* * *
U Novom Sadu održano naučnostručno savetovanje ratara
PORUKE MINULE GODINE I NOVA SETVA
* Predstavljeno je osam radova s dosta praktičnih saveta namenjenih proizvođačima, kako bi bili spremniji za posao koji predstoji
* * *
Sa Savetovanja "Inovacije u voćarstvu" održanog na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu
UNAPREĐENJE PROIZVODNJE BRESKVE I KAJSIJE
* Na Savetovanju prezentovan 21 rad, od kojih su 10 izložili domaći autori, a 11 gosti iz inostranstva
* * *
U susret setvi jarih useva
PREDSETVENA PRIPREMA ZEMLJIŠTA
* Kvalitetna predsetvena priprema obezbeđuje ravnomerno i brzo nicanje, što je uslov za obezbeđenje optimalnog sklopa i postizanje velikih prinosa
Pod poznatim i aktuelnim pojmom "globalne klimatske promene" koje su sve izraženije i na našim prostorima podrazumevamo drastičnu, naglu, ekstremnu po intenzitetu i dužini trajanja promenu i variranje klimatskih parametara. Izgleda kao da čoveku ostaje jedino da se čudi i pamti dosad nezapamćene meteorološke uslove. Pre godinu dana, u februaru 2012, pamtimo talas arktičke hladnoće (i do -30°C). Pa zatim, mislimo da nikad nećemo zaboraviti dosad najtoplije i najsušnije leto 2012, od kad se mere meteorološki podaci. Onda su nas neki mediji plašili dolaskom nezapamćeno hladne i snežne zime, što je i počelo da se ostvaruje još pre početka kalendarske zime, u decembru 2012. Ali na sreću, to je kratko trajalo i, da kucnemo u drvo, zima koja je na izmaku, do sada je bila dobroćudna i blage naravi, pa nam ostaje da se nadamo da će takva i ostati. Ali, posle svega što smo preživeli, ostaje nam jedan dominantni osećaj, ne baš prijatan, a to je osećaj neizvesnosti. I postavljamo pitanje šta jedan poljoprivredni proizvođač može u ovakvim okolnostima da radi. Pa može i treba da što disciplinovanije, stalno prateći i striktno primenjujući naučne i stručne savete, blagovremeno i precizno primenjuje sve agrotehničke mere koje su aktuelne. Jedino tako su mu šanse za uspeh i opstanak realne...
* * *
Podsetnik vinogradarima
POSTUPCI S OREZANOM LOZOM I VEZIVANJE LOZE
* Orezana loza se može upotrebiti za ogrev, za proizvodnju briketa ili se zaorava nakon sitnjenja i na taj način se zemljište obogaćuje organskom materijom
* Svake godine nakon obavljene rezidbe na zrelo pristupa se remontu naslona i redovnom vezivanju stabla i lukova
* * *
Aktuelni radovi u voćnjaku
REZIDBA, ĐUBRENJE, OBRADA
* Tokom marta posebnu pažnju treba posvetiti rezidbi u mladim voćnim zasadima. Tada je pravo vreme za njihovu rezidbu, jer prolazi opasnost od jakih mrazeva koji mogu doprineti izmrzavanju
* * *
Održan 39. simpozijum "Poljoprivredna tehnika"
SAVREMENA MEHANIZACIJA NEOPHODNA ZA EFIKASNU PROIZVODNJU
* Ministarstvo planira da saradnjom s Evropskom komisijom obezbedi sredstva za nabavku novih mašina putem realizacije IPARD programa
* * *
Podsetnik stočarima: Ishrana ovaca u laktaciji
VIŠE I ENERGIJE I PROTEINA
* U ovoj fazi proizvodnog ciklusa ishrana treba da obezbedi dovoljne količine hranljivih materija za sintezu mleka, porast vune i optimalnu kondiciju grla, što će omogućiti pravovremenu oplodnju
* * *