RIBOJEDE PTICE PRENOSIOCI PARAZITA

* Sprovode se ispitivanja na osnovu kojih će se znati koliko je ovaj parazit, štetan po zdravlje ljudi, rasprostranjen kod nas


altVest da su u mesu primeraka riba izlovljenih u Dunavu i kanalu DTD pronađeni crvi ovih dana privlači pažnju domaće javnosti. Reč je o parazitu koji nikada ranije nije ustanovljen u ribama naših voda. O čemu se zapravo radi, kako je ovaj parazit dospeo u meso riba i da li je štetan po zdrave ljudi, kao i o mogućim preventivnim merama koje bi sprečile širenje parazita, bile su teme razgovora sa dr Miroslavom Ćirkovićem, profesorom na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na predmetu ribarstvo.
- Radi se o valjkastim crvima, parizitu iz roda Eustrongilus kojeg prenose ribojede ptice, kormorani, siva i bela čaplja, objašnjava prof. dr Miroslav Ćirković. - U digestivnom traktu  ptica ovaj parazit polno sazreva, razmnožava se i polaže jaja koja ptice izbacuju izmetom. Kada jaja dospeju na dno vodenih površina unose ih gliste, kojima se hrane manje ribe a one su plen riba grabljivica - soma, štuke, smuđa. Tek kada jaja dospeju u digestivan trakt riba grabljivica  završava se ciklus larvenog razvoja parazita. Naime, larve koje su u obliku crva dužine četiri do sedam centimetara i širine dva do tri milimetra prodiru u trbušnu duplju i mišićno tkivo. Kada ptice pojedu zaraženu ribu ciklus razvoja parazita se nastavlja...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".