KOMPLETNI OBROCI I POJEDINAČNA HRANIVA

* Dobro hranjene ovce u periodu sjagnjenosti daju više vune, rađaju krupniju i vitalniju jagnjad i daju više mleka
* U zimskom periodu ishrana bremenitih ovaca zahteva kompletne obroke, u pogledu svih hranljivih materija


altPravilna ishrana sjagnjenih ovaca treba da obezbedi normalno odvijanje svih fizioloških procesa, normalan rast vune, embrionalni razvoj ploda i dobru proizvodnju mleka. Ishrani sjagnjenih ili bremenitih ovaca mora se posvetiti posebna pažnja, jer su zahtevi u ishrani u tom periodu posebno izraženi. Bremenitost ovaca traje 147-152 dana (pet meseci). U zavisnosti od potreba ovaca za hranom, vreme bremenitosti može se podeliti na dva perioda.
Prvi period obuhvata 15 prvih nedelja sjagnjenosti, a drugi period obuhvata zadnjih šest nedelja graviditeta. Dve trećine porasta fetusa dešava se tokom poslednjih četiri do šest nedelja bremenitosti.
U prvom periodu, ovce nemaju izraženijih potreba u ishrani, dok se potrebe u drugom periodu bremenitosti povećavaju za oko 20 odsto u energiji i 30-40 odsto u proteinima. Ove potrebe mogu biti i veće ukoliko ovce nisu završile porast ili su u lošoj kondiciji...
U zimskom periodu ishrana bremenitih ovaca zahteva kompletne obroke, u pogledu svih hranljivih materija. Obrok koji bi mogao da zadovolji ove kriterijume sastojao bi se od jedan-dva kilograma sena, dva-tri kilograma silaže i pola kilograma koncentrata.
Pri korišćenju silaže u periodu sjagnjenosti treba biti veoma oprezan, pogotovo u ishrani bremenitih ovaca ne treba koristiti nekvalitetnu silažu, promrzlu, trulu, plesnivu i neodgovarajuće kiselosti. Pre upotrebe silaže u ishrani ove kategorije ovaca obavezno treba ispitati kvalitet. Kada se silaža upotrebljava u zimskom periodu, obavezno je pre upotrebe treba uneti u objekat nekoliko sati pre hranjenja, kako bi se eventualni led otopio i sačuvale ovce od eventualnih abortusa.
Na nedelju dana pred jagnjenje ovce se hrane po volji, senom najboljeg kvaliteta. Silaža se isključuje iz obroka a smeša koncetrata za bremenite ovce smanjuje se za 50 odsto, odnosno na 150 grama.

Mr Zoran Novaković
PSS Poljoprivredna stanica, Novi Sad