Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin o poljoprivredi u minuloj godini
VREDNOST PROIZVODNJE MANJA ZA PETINU
* Procenjuje se da je neto ostvarena vrednost poljoprivredne proizvodnje u 2012. u visini od 3,372 milijarde dolara manja za 20,28 odsto u odnosu na prethodnu godinu
* * *
Odbor za selo SANU pokrenuo brojne aktivnosti za Revitalizaciju ruralnih sredina
PODRŠKA NAUKE SELU
* Inicijativa za formiranje nacionalnog saveta za selo i oživljavanje zemljoradničkog zadrugarstva i Dobrovoljnim ukrupnjivanjem poseda do većih prinosa i novih tehnologija u proizvodnji
* * *
Sa stručnog putovanja u Holandiju
KAKO SE STVARAJU BEZVIRUSNE SADNICE?
* Proces oslobađanja sadnica od virusa traje prosečno tri do pet godina i Bezvirusni materijal garantuje i autentičnost sorte
* * *
Tržište poljoprivrednih proizvoda
HRANA KAO STRATEŠKO ORUŽJE
* Prema procenama UN, 850 miliona ljudi na zemljinoj kugli gladuje
* * *
Da nazivi ne zbunjuju
PREDLOG DETERMINISANJA KOMBINOVANIH AGREGATA
* Veliki broj kombinacija oruđa je proizveden, a nazivi ostaju potpuno isti za različite kombinovane agregate, tako da dolazi do nerazumevanja i nesporazuma o kojoj kombinaciji oruđa je reč
* * *