ZAKON O PODSTICAJIMA DOKUMENT OD STRATEŠKOG ZNAČAJA

* Ovim zakonom stvoriće se osnov za usvajanje jedinstvenog dokumenta koji donosi Vlada na godišnjem nivou, s pregledom svih mera podsticaja, a na osnovu njega i relevantne pravilnike koji će biti višegodišnji dokumenti


altPredlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u decembru je usvojila Vlada Republike Srbije i nalazi se u skupštinskoj proceduri. Posle javne rasprave koja je po oceni mnogih učesnika trajala kratko, date su brojne primedbe i sugestije. Šta je od toga usvojeno i ugrađeno u predlog Zakona bilo je tema razgovora s ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goranom Kneževićem.
- Tokom javne rasprave o Zakonu, na adresu Ministarstva je pristigao veliki broj pitanja, komentara i sugestija među kojima je bilo veoma korisnih predloga. Raduje me ovolika pažnja koju je zainteresovana javnost posvetila Zakonu, a iz komentara je očigledno da je izrađen dobar dokument od strateškog značaja za našu poljoprivredu. Pojedini predlozi dobijeni u toku rasprave su dodatno definisali politiku podsticaja u poljoprivredi i na taj način u velikoj meri doprineli predvidivosti politike što je bila i inicijalna ideja prilikom izrade Zakona, izjavio je za "Poljoprivrednik" ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević.
Govoreći o oblastima u agroprivredi, koje će po novom zakonu biti posebno stimulisane i zašto su neke kao na primer ribarstvo, živinarstvo izostavljene od stimulisanja, ministar Knežević je rekao da su sve oblasti agrara pokrivene predloženim podsticajima, a mere definisane Zakonom su veoma precizne i finansijski izdašne. Akcenat u oblasti direktnih plaćanja je na proizvodnji mleka i mesa dok su za podsticanje živinarske i proizvodnje ribe predviđene investicione mere i mere kreditne podrške.
Odgovarajući na pitanje da li je predviđeni finansijski okvir od 43 milijarde, dovoljan da se ispune sve obaveze prema poljoprivrednicima u 2013. godini predviđene Zakonom o podsticajima ili će biti korekcije agrarnog budžeta, Knežević je rekao da je Zakon u potpunom skladu s nacionalnim budžetom za 2013. godinu. To znači da su sve obaveze predviđene u Zakonu već ugrađene u budžet tako da nema razloga za bojazan od neizmirenja pojedinih plaćanja poljoprivrednicima.
U javnosti se spekuliše o tome da će i nakon usvajanja Zakona o podsticajima i dalje biti potrebe za donošenjem uredbi a postavlja se i pitanje na koji način će biti obezbeđena transparentna deoba agrarnog budžeta, kao i da li ostaju ili se ograničavaju ovlašćenja ministra poljoprivrede da samostalno donosi odluke o preraspodeli sredstava namenjenih podsticajima.
- Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju stvoriće se osnov za usvajanje jedinstvenog dokumenta koji donosi Vlada na godišnjem nivou, s pregledom svih mera podsticaja, a na osnovu njega i relevantne pravilnike koji će biti višegodišnji dokumenti. Na usvajanju Zakona smo insistirali između ostalog i zbog želje da se prekine praksa donošenja više desetina uredbi svake godine, naglasio je Knežević i istakao da su sva plaćanja iz budžeta definisana Zakonom, a pravilnici koje donosi ministar će bliže definisati načine ostvarivanja prava poljoprivrednika.
Govoreći o ruralnom razvoju, predviđenim sredstvima i prioritetima u ovoj oblasti, ministar Knežević je rekao da deo agrarnog budžeta posvećen investicionoj podršci, koja najčešće predstavlja sinonim za mere ruralnog razvoja iznosi 3,4 milijarde dinara. Pored ovih mera, implementiraće se i ostale mere ruralnog razvoja kao što su na primer organska poljoprivreda i unapređenje rada savetodavne službe.
Kada se radi o sredstvima evropskih fondova i mogućnosti njihovog korišćenja za oblasti agroprivrede i ruralnog razvoja ministar Knežević je rekao da je to pitanje za naše partnere iz EU, a nacionalni agrarni budžet neće biti smanjen bez obzira ne eventualni priliv sredstava iz evropskih fondova.

J. Crnobarac