GENETSKO UNAPREĐENJE STADA

* Laboratorija na Poljoprivrednom fakultetu ima kapacitet analize 70.000 uzoraka mesečno, a u nju je uloženo gotovo milijardu evra


altNedavno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu uspešno izvedenih kadrovskih i tehničkih priprema i ispunjenja svih zakonskih obaveza ovlastilo laboratoriju Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu za analizu selekcijskih uzoraka sirovog mleka na području Vojvodine. Kapacitet laboratorije u Novom Sadu, za osmočasovno radno vreme, iznosi 70.000 uzoraka nedeljno, a u nju su resorno ministarstvo, Pokrajinski sekretarijat i Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu uložili gotovo milijardu evra. Neophodni kadrovi su obučeni, sprovedena je odgovarajuća akreditacija i oprema puštena u probni pogon. Prve analize mleka počeće već krajem marta do kada se računa da će biti obezbeđena i sva neophodna logistika za ovaj izuzetno značajan i dugo pripreman i iščekivan posao. Time će početi rad prvog od dva planirana sekrtora za analizu mleka u Srbiji za šta je resorno ministarstvo predvidelo dodatna finansijska sredstva.
Prema rečima prof. dr Dragana Glamočića, prodekana Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, analiza mleka će se raditi u saradnji s pedesetak selekcijskih službi u govedarstvu koje su kao osnovne odgajivačke organizacije kontrolisale mlečnost u cilju utvrđivanja produktivnosti životinja u Vojvodini. One su do sada na zastareloj opremi mogle uglavnom da obavljaju analizu mleka samo na sadržaj mlečne masti, a u ovoj centralnoj, savremenoj laboratoriji, biće dobijani podaci i o sadržaju proteina, suve materije, somatskih ćelija i laktoze. Dobijeni rezultati će se, što je najvažnije u ovom poslu, sakupljati u jedinstvenu bazu podataka na osnovu koje će se izračunavati priplodna vrednost životinja i rangirati bikovi. To treba da omogući mnogo brži genetski napredak stada i povećanje proizvodnje mleka po grlu, što će i farmerima i državi doneti ogromnu finansijsku korist...
Branko Krstin

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".