U PLASTENIKU ZAHTEVI BILJAKA VEĆI

* Potrebe povrća za hranljivim elementima zavise i od planiranog prinosa, sadržaja aktivne materije u njemu, prirodne plodnosti zemljišta, preduseva i drugih činilaca


altVećina povrtarskih biljaka koje se gaje u plasteniku stvara veliku biljnu masu pa zato ima izražene zahteve prema hranljivim materijama. One najčešće imaju slabo razvijen korenov sistem, koji se pretežno nalazi u površinskom sloju zemljišta. Najčešće se gaje iz rasada, gde dolazi do prekida primarnog korena pa se sekundarno korenje formira u površinskom sloju. Zato zemljište u plastenicima mora biti obezbeđeno lako pristupačnim hranivima. Prema sadržaju u organizmu oni se dele na makro i mikroelemente.
Makroelementi su: ugljenik, kiseonik, vodonik, azot, fosfor, kalijum, magnezijum i sumpor, a mikroelementi su: gvožđe, bakar, mangan, bor, cink i kobalt. Potrebe povrća za hranljivim elementima zavise i od planiranog prinosa, sadržaja aktivne materije u njemu, prirodne plodnosti zemljišta, preduseva i drugih činilaca.
U plasteničkoj proizvodnji koriste se organska i mineralna đubriva.
U organska đubriva spadaju stajsko, osoka, kompost, treset, pepeo, glistenjak...
Dr Jasmina Zdravković
Dr Milan Zdravković
Dr Milan Damjanović

Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka


Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".