POŠTOVATI STRUKU, ALI JE NEOPHODNA I POMOĆ DRŽAVE

* Ministarstvo poljoprivrede mora ubrzano raditi na donošenju strategije razvoja svinjarstva u narednih 10 godina, kako bi se za proizvodnju svinjskog mesa stvorili stabilni i povoljni uslovi


altSrbija je tradicionalni proizvođač svinja. Još u vreme kneza Miloša Srbija je bila najveći snabdevač svinjskog mesa Bečke pijace. U SFRJ, Srbija je proizvodila preko 5.500.000 svinja godišnje i sa 65 odsto pokrivala tržište tadašnje Jugoslavije, Hrvatska sa 22 odsto a ostale republike sa 13 odsto. U to vreme Srbija je izvozila šunke u limenci za američku vojsku i ostvarivala prihod od preko 100 miliona dolara.
Posle raspada bivše Jugoslavije Srbija je imala milion krmača, a danas prema oceni stručnjaka oko 350.000 priplodnih grla. Od tada pa do danas svake godine je opadao broj krmača i tovljenika u Srbiji, a nijedna vlada ni ministarstvo poljoprivrede nisu ništa učinili da bi zaustavili taj trend i stvorili povoljne uslove za proizvodnju svinjskog mesa. Ovako drastičnom padu proizvodnje svinjskog mesa značajno je doprinela i loša privatizacija bivših društvenih imanja i farmi svinja, ukupno 112 farmi kapaciteta od 87.800 krmača.
Novi vlasnici tih farmi nisu videli da se u proizvodnji svinjskog mesa, u uslovima koji su tada vladali na tržištu, može ostvariti profit, pa su brzo zatvorili farme i prestali s proizvodnjom, a radnici uposleni na tim farmama ostali su bez posla. Ovakvo stanje se neće popraviti na bolje bez pomoći i saradnje države. Zato Ministarstvo poljoprivrede mora ubrzano raditi na donošenju strategije razvoja svinjarstva u narednih 10 godina, kako bi se za proizvodnju svinjskog mesa stvorili stabilni i povoljni uslovi.
Cilj države je da što pre uđemo u Evropsku uniju, a da bi bili konkurentni sa ostalim članicama EU u proizvodnji svinjskog mesa moramo ubrzano raditi, a pre svega Ministarstvo poljoprivrede, uz saradnju sa istaknutim stručnjacima iz oblasti proizvodnje svinjskog mesa i doneti strategiju razvoja svinjarstva u narednih 10 godina. U okviru te strategije mora se tačno precizirati koje su obaveze države, farmera, klaničara i ostalih učesnika u lancu proizvodnje svinjskog mesa...
Dr Đorđe Avakumović

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".