POTRAGA ZA NOVIM IDENTITETOM I VIZIJOM

* Od svih zemalja koje su prošle tranziciju samo u Srbiji nije korišćen zadružni model privatizacije, niti doneta strategija zadrugarstva i zakon o zadrugama
* Maćehinski odnos države prema zemljoradničkim zadrugama i zadružnoj imovini
* Novim zadrugama potrebni obrazovani menadžeri i neposredna primena informacionih tehnologija


altNa brojnim skupovima posvećenim aktuelnoj krizi zemljoradničkog zadrugarstva kod nas konstatuje se da zemljoradničke zadruge u kriznim vremenima predstavljaju veliki potencijal za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja i da treba da budu među okosnicama razvoja agrara. Da je to tako pokazuju i veoma bogata iskustva zadružnog oblika organizovanja poljoprivrednika u Evropi i svetu o kojima mi, nažalost, veoma malo znamo, a još manje ih primenjujemo. To je, između ostalog, rečeno na savetovanju o neophodnosti reforme zadrugarstva u Srbiji koje je u Privrednoj komori u Beogradu nedavno organizovao Nacionalni savet za obeležavanje Međunarodne godine zadrugarstva, Društvo agrarnih ekonomista Srbije (DAES) i Društvo ekonomista Beograda.
Predsednik Nacionalnog saveta za obeležavanje Međunarodne godine zadrugarstva 2012. u Srbiji prof. dr Zorka Zakić je na skupu sumirala rezultate ostvarene u obeležavanju godine zadrugarstva u svetskim razmerma i regionu ukazujući na mnoge probleme i prepreke u organizovanju zadružnog sektora kod nas.
- Brojne rezolucije usvojne u Ujedinjenim nacijama od samog postojanja ove svetske organizacije daju podršku zadružnom organizovanju koje se smatra lokomotivom ekonomskog i lokalnog razvoja svake zemlje, pogotovo u poljoprivredi, rekla je prof. dr Zorka Zakić i istakla da su zadružna praksa u 55 zemalja članica UN i više miliona zadrugara najbolja potvrda da je zadrugarstvo kao oblik organizovanja nezmenljivo, što je istovremeno i preporuka svim vladama zemalja članica UN da odgovarajućim angažmanima i zakonskom regulativom primene u praksi odredbe iz rezolucije koje se odnose na zadrugarstvo.
Obeležavanje Međunarodne godine zadrugarstva u svetu proteklo je u znaku sveopšte ekonomske krize i recesije, što je, smatra prof. dr Zakić, još jedan dokaz o neophodnosti postojanja zadruga i kooperativa.
- Zadruge raspolažu potencijalom kojim u značajnoj meri mogu da doprinesu ublažavanju posledica krize jer su, što se pokazalo konkretno i u praksi, na tržištu prilagodljivije i elastičnije od isključivo profitno usmerenih preduzeća, kaže prof. Zakić. - To se najbolje ogleda u povećanju stope zapošljavanja u zadružnom sektoru i razvoju novih usluga u okviru lokalnih zajednica, a samim tim odražava se i na sveukupan socio-ekonomski razvoj društva.
Međunarodna godina zadrugarstva je u Srbiji obeležena skromno jer, kako je rekla prof. dr Zorka Zakić, prethodna vlast nije imala dovoljno sluha za aktuelne probleme zadrugara, prisutne već nekoliko decenija. Tome je kumovala i slaba informisanost članstva u zadrugama, ali i nedovoljna složnost između samih zadružnih saveza i sve evidentnije narušavanje osnovnih zadružnih vrednosti i principa.
- Razvijeno zadrugarstvo je velika šansa da se doprinese prevazilaženju ekonomske krize. Kooperativno preduzetništvo kod nas nije dovoljno prepoznato kao mogućnost da se na njemu izgradi mešovita ekonomija koja je, s prirodnim resursima koje imamo, u stvari naše usmerenje kome težimo u budućnosti, kaže prof. dr Zakić apelujući na nadležne da što hitnije bude donet zakon o zadrugama kao i da se zadružno bankarstvo reafirmiše po ugledu na razvijene zemlje u Evropi...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".