TRI ZNAČAJNA JUBILEJA AGROEKONOMSKE NAUKE I STRUKE

* 35 godina Agroekonomskog smera, 55 godina Katedre za ekonomiku poljoprivrede i 40 godina časopisa "Agroekonomika"
* Na Agroekonomskom smeru do danas je diplomiralo 851, magistriralo 125, odbranilo master rad 27 i doktoriralo 60 studenata


altJubileji su prilika da se setimo i da damo ocenu o postignutom, a 35 godina Agroekonomskog smera, 55 godina Katedre za ekonomiku poljoprivrede i 40 godina časopisa "Agroekonomika" su jubileji za respekt i poštovanje. To je tradicija s kojom se retko koja akademska institucija može pohvaliti. Trebalo je istrajati svih ovih, nimalo lakih godina, u uslovima lojalne i nelojane konkurencije. Uspeli smo zahvaljujući ljudima, sjajnim naučnicima, entuzijastima, koji su ugradili sebe u realizaciju velikog projekta izgradnje i obrazovanja agroekonomske nauke i struke, kao i zahvaljujući generacijama naših studenata agroekonomskog smera, koji su se pokazali kao izuzetno kvalitetni kadrovi, istakao je prof. dr Radovan Pejanović prorektor Novosadskog univerziteta, na svečanoj akademiji upriličenoj krajem decembra na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".