altNERASKIDIVA VEZA ENERGETIKE I POLJOPRIVREDE

* Merama agrarne politika koje se odnose na unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prerade utiče se i na povećanje količine biomase za energetske potrebe


Raspoloživa biomasa u Vojvodini čini 60 odsto obnovljivih izvora energije. Od 10 miliona tona ukupno raspoložive biomase procenjuje se da se približno 30 odsto može koristiti u energetske svrhe. Za korišćenje biomase za proizvodnju električne energije postoje podsticajne mere u vidu feed-in tarifa, koje u zavisnosti od instalirane snage iznose od 8,22 do 13,26 evroceni po kilovat-času isporučene električne energije. Korišćenje biomase za proizvodnju toplotne energije država ne stimuliše feed-in tarifama. Stimulativne mere za toplane koje koriste biomasu mogu prema Zakonu o energetici uvesti lokalne samouprave. To je međutim teško za očekivati s obzirom na slabu ekonomsku moć stanovništva koje bi na direktan ili indirektan način moralo pokriti te stimulacije, rekla je u razgovoru za "Poljoprivrednik" pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine Nataša Pavićević Bajić, ističući da je za masovniju primenu biomase potrebna i tražnja.
- Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine ima u planu da u 2013. godini toplanama koje nameravaju da koriste biomasu za proizvodnju toplotne energije sufinansira izrade studija opravdanosti s idejnim projektom. Ovim bi se pomoglo toplanama koje bi s pripremljenom dokumentacijom mogle da traže sredstva za realizaciju projekata iz fondova Evropske unije ili finansijskih institucija. Mere podrške za primenu biomase u energetske svrhe će biti definisane nacionalnim akcionim planom za obnovljive izvore energije Republike Srbije koji je u fazi izrade i treba da bude donet u prvoj polovini sledeće godine, najavila je Nataša Pavićević Bajić.

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".