NEADEKVATAN TRETMAN PRIVREDNE GRANE S IZUZETNIM PREDNOSTIMA

* Nepovoljna agrarna struktura i neorganizovanost robnih proizvođača, neuređenost tržišta agrarnih proizvoda, nekonkurentnost, neadekvatna uloga države ključni su faktori krize poljoprivrede u Srbiji


altPoljoprivreda Republike Srbije nalazi se u permanentnoj i višestrukoj krizi: kriza upravljanja, kriza organizovanja, finansijska kriza, kriza konkurentnosti, kriza investiranja, kriza tržišta, kriza agrarne politike, kriza poverenja i drugi oblici krize. Potrebne su sistemske i radikalne mere i akcije na makro i mikronivou, kako bi se prevazišlo teško stanje u kome se nalazi naša poljoprivreda, kao strateška delatnost Republike Srbije.

Faktori naših agrarnih kriza

Kriza u našoj poljoprivredi traje veoma dugo. Istorijski koreni naše agrarne krize sežu u period između dva svetska rata, gde smo imali problem agrarne prenaseljenosti, potom posle Drugog svetskog rata kada se pojavio problem deagrarizacije (usled koncepta industrijalizacije). Devedesetih godina prošlog veka inflacija, hiperinflacija, sankcije, ratovi, bombardovanje ostavili su katastrofalne posledice na poljoprivredu i agrarni sektor. Prvu deceniju devedesetih godina ovog veka obeležili su suša, poplave (klimatske promene), nepovoljni ekonomski položaj poljoprivrede i na kraju svetska ekonomsko-finansijska kriza.
Svetska ekonomska i finansijska kriza negativno se odrazila i odražava se na (poljo)privredu Republike Srbije. Poljoprivreda, nažalost, i ovoga puta trpi najveće posledice, jer se nije oporavila ni od drugog i trećeg kriznog ciklusa iz devedesetih godina prošlog veka. Upečatljiv indikator krize poljoprivrede je kriza stočarstva, koja dobija zabrinjavajuće razmere.
Uzroci krize su mnogobrojni i svode se na permanentno nepovoljan ekonomski položaj poljoprivrede. Reč je o pogrešnom strateškom makroekonomskom konceptu, po kome je ova grana, s izuzetnim komparativnim prednostima, neadekvatno tretirana i neadekvatno pozicionirana.
Kompleksne i mnogobrojne faktore krize poljoprivrede Republike Srbije možemo klasifikovati u nekoliko, po našem mišljenju, ključnih grupa problema: nepovoljna agrarna struktura i neorganizovanost robnih proizvođača, neuređenost tržišta agrarnih proizvoda, nekonkurentnost, neadekvatna uloga države...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".