MOGUĆE ŠTETE OD GLODARA

* Nakon topljenja obilnih decembarskih snegova treba pregledati useve i utvrditi aktivnost glodara i po potrebi suzbijati ih rasturanjem otrovnih mamaka


altOd krmnih biljaka u zimu ulazi lucerka u zasnivanju iz letnje-jesenjeg roka setve, ranije zasnovana (stara) lucerišta, ozimi grašak, ozima grahorica i stočni kelj. Kakvo je stanje ovih useva?
Lucerka - Zasnovana lucerišta se nalaze u fazi mirovanja. Snežni pokrivač ih štiti od mrazeva i pogoduje starim i tek zasnovanim lucerištima. Nakon topljenja obilnih decembarskih snegova treba pregledati useve i utvrditi aktivnost glodara i po potrebi suzbijati ih rasturanjem otrovnih mamaka. Potrebno ih je suzbijati hemijskim sredstvima na bazi fosfor-vodonika ili zatrovanim cink-fosfid mamcima (2-5%). Suzbijanje treba raditi više puta tokom zime, kad god je lepo, toplo vreme, posebno na usevima koji nisu pokošeni pred zimu pa sada imaju 15-30 centimetara visine. Takođe, pravo je vreme da se počne razmišljati o prihrani starih, ranije zasnovanih lucerišta fosfornim i kalijumovim đubrivima krajem zime kao i o tretiranju lucerišta u fazi mirovanja (krajem februara i početkom marta), a protiv najčešćih korova, maslačka, mišjakinje i devojačke trave. Preporuka je da se primeni preparat Senkor u dozi 0,7-1,2 kilograma po hektaru, koji dobro suzbija i neke višegodišnje korove.
Ozimi stočni grašak i grahorica - Nalaze se u fazi grananja ili početka grananja, biljke su visine pet do sedam centimetara. Zbog sušnih uslova u vreme osnovne obrade i pripreme zemljišta, ove operacije nisu najkvalitetnije urađene pa je setva ovih krmnih biljaka bila otežana. Padavine koje su usledile posle setve, tokom oktobra i novembra, pogodovale su brzom, ujednačenom, dobrom nicanju ozimog graška i grahorice. Snežni pokrivač odgovara ozimim krmnim usevima i njihovim smešama sa žitaricama i očekuje se da u proleće usevi budu u dobrom stanju. Međutim, treba biti oprezan i povremeno kontrolisati useve i pratiti da li ima pojave šteta od miševa i po potrebi suzbijati ih odgovarajućim sredstvima (cink-fosfid mamci i sl.). Na usevima ozimog graška za proizvodnju krme krajem zime treba primeniti 30 kilograma po hektaru čistog azota, kao meru prihranjivanja koja će uticati na povećanje prinosa biomase graška.
Stočni kelj - Nakon sušnog leta i jeseni posejan je krajem septembra i u oktobru pa su obrada zemljišta i predsetvena priprema bile teške. Međutim, nakon setve je bilo dovoljno vlage i nicanje je bilo dobro na većini parcela. Usev stočnog kelja je u fazi rozete sa četiri do šest listova, u dobroj je kondiciji i hladno vreme s puno snega u decembru odgovara stočnom kelju. Snežni pokrivač štiti useve od niskih temperatura, a dosadašnji vremenski uslovi generalno pogoduju razvoju stočnog kelja.

Dr Dragan Milić
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad