PŠENICE VIŠE NEGO LANE

* U Vojvodini je hlebno žito posejano na 290.000 hektara, odnosno na 20 odsto više njiva nego lane


altPogodni uslovi opredelili su ratare da nastave setvu pšenice i posle optimalnih rokova. Njive zasejane hlebnim žitom tokom oktobra uveliko se zelene i može se zapaziti da ih je više nego lane u ovo doba godine. Usev koji je mimoišla suša, manja ulaganja, povoljna cena, sigurno su, zajedno ili pojedinačno, uticali na odluku o setvenoj strukturi u 2012/2013. godini i doprineli da pšenica zauzme veće površine. Pri tome, zasnovana proizvodnja pšenice neće biti ni blizu nekadašnjim rekordima, čak je i ispod očekivanja. Nesumnjivo je da je većina proizvođača pretpostavila da se sušna godina poput ove neće ponoviti i prednost ipak dala jarim usevima.
Podataka o zasejanim površinama hlebnim žitom na nivou Republike nema, ali je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu na osnovu prikupljenih podataka dobijenih od opštinskih štabova za praćenje radova u poljoprivredi sačinio bilans setve ozimih useva u kojem je navedeno da su pšenica i ječam posejani na površinama 20 odsto većim od prošlogodišnjih. Konkretno, pšeniicom je zasejano 290.000 hektara i ječmom 35.000 hektara, a navedeno je da je na 90 odsto proizvodnih površina primenjena redukovana obrada, kao i da su unete male količine kompleksnih mineralnih hraniva.
- Prinos pšenice, za razliku od ostalih useva, ove godine nije podbacio jer je žetva završena pre sušnog perioda i to bi mogao da bude jedan od motiva za povećanje površina pod hlebnim žitom na gazdinstvima poljoprivrednika. Treba uzeti u obzir i da su prethodni usevi zbog suše ranije požnjeveni i ostalo je dovoljno vremena da se njive pripreme za setvu. Manja su i ulaganja, posebno ove godine jer je umesto oranja mogla da se obavi jedino redukovana obrada. Vrlo važan činilac je svakako i to što je pšenica ove godine na tržištu cenovno bolje vrednovana nego u ranijem periodu, ocenjuje sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin...

A. I.