NEMA MESTA PANICI

* Mikotoksini i mikotoksikoze nisu novina, ali jesu problem s kojim se stočari i u drugim zemljama suočavaju, međutim postoje načini da se  spreči njihovo delovanje ili ublaže posledice


Vest da je kukuruz u Srbiji zaražen aflatoksinom izazvala je veliku polemiku u javnosti. O tome se ovih dana pričalo na različitim nivoima. Izrečeni su i u sredstvima informisanja objavljeni brojni, čak i zastrašujući podaci. Međutim, mikotoksini i bolesti koje oni prouzrokuju - mikotoksikoze nisu novina, ali jesu problem s kojim se suočavaju i u drugim zemljama, pre svega državama u okruženju. Zato o ovom problemu ne treba ćutati, ali nema mesta ni panici, jer za sve, pa tako i za mikotoksine postoji rešenje. Istina, najbolje je problem preduprediti i učiniti sve da se ne pojavi, ali ako do toga i dođe, postoji način da se eventualne posledice ublaže.
List "Poljoprivrednik" je  pre više od 10 godina objavljivao tekstove o značaju mikotoksina, o posledicama koje mogu da nastanu ako životinje konzumiraju kontaminiranu hranu, ukazivao na potrebu toksikoloških kontrola hraniva, kao i na preparate koji mogu da adsorbuju ove štetne materije. Veliki doprinos rasvetljenju ove problematike u praksi dao je dr Đorđe Avakumović koji se više od 20 godina bavio izučavanjem mikotoksina na svinjarskim farmama. Naravno, ne treba zapostaviti i druge istraživače koji su se i još uvek se bave ovom problematikom.
S obzirom na aktuelnu situaciju, odabrali smo dva teksta koja su ranijih godina objavljena u "Poljoprivredniku" i našem godišnjem izdanju, knjizi "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", a koji nisu deplasirani. Naprotiv, za odgajivače stoke sadrže veoma korisne informacije.