ZAŠTITA BILJNE SORTE KAO INTELEKTUALNE SVOJINE

* Kao i u slučaju robnih marki i industrijskih patenata, zaštita istraživanja i kreativnosti na polju oplemenjivanja biljaka predstavlja strateški važnu aktivnost svake zemlje


altZaštita intelektualne svojine je aktuelno pitanje u celom svetu. Stvarati novinu, a nemati mogućnost da se koriste rezultati rada sigurno je bespredmetno. Iz tog razloga je u svetu razvijen sistem zaštite intelektualne svojine u svim oblastima stvaranja. Zaštita intelektualne svojine, osim biljnih sorti, na međunarodnom nivou vrši se u Svetskoj organizaciji za zaštitu intelektualne svojine (World Intellectual Property Organization - WIPO). Posebna organizacija koja se bavi isključivo zaštitom biljnih sorti kao intelektualne svojine je međunarodna organizacija za zaštitu novih biljnih sorti (The International Union for Protection of Nenj Plant Varieties - UPOV). U poljoprivredi, jedan od najkreativnijih poslova koji neminovno traži zaštitu intelektualne svojine jeste stvaranje novih biljnih sorti.
Zaštita novih biljnih sorti je specifičan oblik zaštite intelektualne svojine prisutan u velikom broju država, gde one primenom zakonske regulative vode računa o dostignućima na polju stvaranja novih biljnih sorti. Zaštita nove biljne sorte omogućava dodelu ekskluzivnog prava na eksploataciju novostvorene sorte. Cilj zaštite biljnih sorti je stimulisanje stvaranja novih sorti obezbeđenjem finansijskih sredstava u svrhu unapređivanja kvaliteta proizvoda za potrebe tržišta. Kao i u slučaju robnih marki i industrijskih patenata, zaštita istraživanja i kreativnosti na polju oplemenjivanja biljaka predstavlja strateški važnu aktivnost svake zemlje.
Sistem zaštite biljnih sorti u većini država zasniva se na načelima konvencije Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti  UPOV iz 1991, koja doprinosi razvoju poljoprivrede i hortikulture. Stimulisanjem inovacija i istraživanja UPOV sistem promoviše uvođenje novih biljnih sorti na tržište i predstavlja garanciju za proizvođače i za potrošače u pogledu njene različitosti, uniformnosti i stabilnosti.
Biljna sorta je pravni termin, shodno Međunarodnoj uniji za zaštitu novih biljnih sorti, definisan u UPOV konvenciji. Priznavanje gajenih biljaka kao sorte u ovom smislu pruža oplemenjivačima pravnu zaštitu, tzv. pravo oplemenjivača.

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".