KAMPANJA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

TRAKTOR NA PUTU - BEZBEDAN I UOČLJIV


altAgencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je sredinom maja kampanju "Traktor na putu - bezbedan i uočljiv". Osnovni cilj kampanje, koja će trajati do oktobra ove godine jeste smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozači traktora. Svesni značaja ove kampanje i bezbednog učešća poljoprivredne mehanizacije u saobraćaju, u narednim brojevima lista "Poljoprivrednik" ukazaćemo na najrizičnije situacije učešća traktora u saobraćaju, kao i na faktore koji dovode do nastanka saobraćajnih nezgoda.

IZVODI IZ ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA


Stupanjem na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedeno je nekoliko značajnih novina koje se odnose na vozače traktora:
- traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila F kategorije;
- u saobraćaju na putu, uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo mora da ima traktor noću, u uslovima smanjene vidljivosti i kada ima priključke za izvođenje radova;
- maksimalna dozvoljena brzina kretanja za traktore je 40 kilometara na čas odnosno 30 kilometara na čas kada se u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi najmanje jedno lice;
- traktor sme da vuče samo priključno vozilo za traktor, a ostala motorna vozila ne smeju da vuku priključno vozilo za traktor;
- teret u rasutom stanju, osim na priključnom vozilu za traktor, mora da bude prekriven;
- na priključnom vozilu koje vuče traktor može se prevoziti najviše pet lica;
- lica koja se prevoze u tovarnom prostoru ne smeju stajati ili sedeti na stranicama karoserije, na nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka. Lica koja nisu navršila 14 godina života smeju se prevoziti samo u pratnji punoletnog lica;
- vozač traktora ne sme upravljati na način koji može da prouzrokuje iskakanje iz vozila, otvaranje vrata, naginjanje van vozila, vožnju na spoljnim delovima vozila ili na traktorskim prikolicama.
Nakon stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, definisane su odredbe o registraciji i redovnom tehničkom pregledu traktora i priključnih vozila za traktor. Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, kao i izdavanja posebne nalepnice o redovnom tehničkom pregledu traktora i priključnih vozila za traktor. Tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole.
Registraciona nalepnica se izdaje trajno za traktore i priključna vozila za traktore, i oni se moraju ponovo registrovati samo prilikom promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriji drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu. Vlasnici traktora i priključnih vozila za traktore dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice svake godine obave redovni tehnički pregled, o čemu se izdaje nalepnica o tehničkom pregledu traktora i priključnih vozila za traktor koja služi kao dokaz da je tehnički pregled traktora izvršen.
Sve navedene zakonske odredbe uvedene su da bi se otklonili veliki nedostaci i problemi koji su se javljali u praksi pre stupanja na snagu novog zakona. Odredbe novog zakona predstavljaju odličnu osnovu za unapređenje bezbednosti saobraćaja za vozače traktora.

Kompletan tekst možete pročitati u "Poljoprivredniku" broj 2487