HRANA SA TRAVNJAKA I SA ORANICA

* Ovce potpunije koriste pašnjačke površine i time obezbeđuju ravnomerniji razvoj pašnjaka


altU zelena kabasta hraniva spadaju zelena masa sa travnjaka, zelena hrana sa oranica i sporedni proizvodi ratarstva i povrtarstva. Ova hraniva predstavljaju jeftin izvor hranljivih materija visoke svarljivosti. Najekonomičniji način ishrane ovaca ovim hranivima postiže se ispašom ili donošenjem zelene mase u staje. Vreme iskorišćavanja zelene biljne mase ograničeno je trajanjem vegetacije. Zbog toga se veće ili manje količine ove kabaste hrane konzerviraju za zimski period. Ovce rado konzumiraju ova hraniva zato što su ona ukusnija i sadrže daleko manje sirove celuloze.
Travnjaci su površine trajno ili periodično obrasle gustim sklopom različitih biljnih vrsta i koriste se ispašom, kosidbom ili kombinovanjem ova dva načina. Mogu biti prirodni i veštački. U zavisnosti od načina korišćenja, travnjaci se dele na pašnjake, livade i sejane travnjake.

 Od svih vrsta domaćih životinja, organizam ovce je najbolje adaptiran za iskorišćavanje travnih površina putem paše. Kada je u pitanju efikasnost iskorišćavanja pašnjaka, ovce su u prednosti nad drugim vrstama domaćih životinja iz razloga što potpunije koriste pašnjačke površine i time obezbeđuju ravnomerniji razvoj pašnjaka. U  stanju su da iskorišćavaju malo vredne ili bezvredne biljne vrste, za razliku od drugih domaćih životinja.

Mr Zoran Novaković
PSS Poljoprivredna stanica, Novi Sad