PODSTICAJI ZA STOČARE I PROIZVOĐAČE ORGANSKE
I HRANE S OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

* Za nabavku priplodnih grla od 5.000 do 10.000, a za utovljenu svinju 500 dinara i Za uvođenje standarda kvaliteta 50 odsto troškova plaća država


Vlada Republike Srbije je usvojila uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu kao i Uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini.
Pravo na podsticajna sredstva imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica.

Registrovani poljoprivredni proizvođači podsticaje mogu da koriste za nabavku nazimica i nerasta starosti od pet do osam meseci. Bespovratna sredstva iznose 10.000 dinara po kvalitetnom priplodnom grlu ukoliko je grlo kupljeno nakon stupanja na snagu ove uredbe i ako poljoprivrednik to grlo koristi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne tri godine.
Bespovratna podsticajna sredstava za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu koriste se za šilježice, šilježane, dviske i dvisce, starosti od šest do 18 meseci i iznose 5.000 dinara po kvalitetnom priplodnom grlu. Poljoprivredni proizvođač ostvaruje podsticaje ukoliko je grlo kupio nakon stupanja na snagu ove uredbe i ako to grlo koristi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine. Zahtevi za podsticajna sredstva podnose se Upravi za agrarna plaćanja u Šapcu do 31. oktobra 2012. godine.
Uredbom o korišćenju podsticaja za tov svinja podstiče se stočarstvo i povećava obim proizvodnje mesa i mesnih prerađevina što će se takođe pozitivno odraziti na razvoj biljne proizvodnje i proizvodnje stočne hrane.
Pravo na podsticaje za tovne svinje poljoprivrednik ostvaruje jednom za period trajanja tova i to nakon završetka tova, u iznosu od 500 dinara po grlu, za najmanje 10 grla u tovu čija je prosečna telesna masa iznad 90 kilograma. Podsticajna sredstva ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa predato klanici nakon stupanja na snagu ove uredbe. Zahtevi za podsticajna sredstava podnose se Upravi za agrarna plaćanja u Šapcu do 31. decembra 2012.
Vlada Republike Srbije je usvojila i Uredbu o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz certifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini.
Korišćenje podsticaja odnosi se na pokrivanje dela troškova certifikacije prema međunarodno priznatim standardima za bezbednost i kvalitet hrane (ISO 22000, BRC, IFS, GOST-R, HALAL, KOSHER, GLOBALG.A.P.) kao i za proizvode dobijene po metodama organske proizvodnje i proizvode s oznakom geografskog porekla.
Država će finansirati 50 odsto troškova plaćene certifikacije bez PDV-a. Korisnik može podneti samo jedan zahtev za jednu ili više certifikacija s tim da ukupan iznos podsticaja po korisniku ne može biti veći od 300.000 dinara.
Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja u Šapcu do 31. oktobra 2012. a sredstva može koristiti registrovano poljoprivredno gazdinstvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga, udruženje građana i privredno društvo, ukoliko imaju dokaz o certifikaciji izdat u 2012. godini.
Vlada Republike Srbije je takođe donela odluku da se Uredbom o utvrđivanju programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva subvencioniše deo kamate i za proizvođače cveća u 2012. godini. Zahtevi za odobrenje kredita podnose se banci do 1. novembra 2012.
Ugovor o dinarskom kreditu se zaključuje na period do tri godine uz fiksnu kamatnu stopu od šest odsto.