Socijalno zadrugarstvo u zamahu

* Zakonom je predviđena obaveza socijalnih zadruga da najmanje polovinu ostvarene dobiti ulažu u unapređenje i ostvarivanje postavljenih socijalnih ciljeva

Kada je donet novi Zakon o zadrugama 2016. godine, članom 11 omogućeno je i formiranje socijalnih zadruga. Reč je o organizacijama koje mogu da

Opširnije...

Interventni otkup pokreće prodaju

* Republičke robne rezerve preuzeće 15.000 tovljenika prve i druge klase
* Najavljena razmena šest kilograma merkantilnog kukuruza za kilogram žive mere utovljenih svinja


Od juna prošle godine trend pada cena svinjskog mesa je nezaustavljiv. Klaničari, ali i nakupci, trenutno nude od 120 do

Opširnije...

Ispravna i podešena sejalica ključ uspešne setve

* Iako su mnoge starije sejalice bez sistema kontrole setve, poželjno je njihovo ugrađivanje, što ne iziskuje značajna novčana sredstva

Premda su poslednji dani marta ratarima ulivali optimizam da krenu sa setvom, prvi dani aprila su doneli neočekivano zahlađenje, a živa u termometru se u jutarnjim

Opširnije...