Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (http://www.region.vojvodina.gov.rs) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji, br. 141-401-1526/2020-04 od 19.02.2020.

Korisnik informacije se obavezuje da ce prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Aktuelni konkursi od značaja za subjekte u oblasti poljoprivrede nalaze se na linku: http://region.vojvodina.gov.rs/konkursi/?lang=rs