Poljoprivrednik

“Poljoprivrednik" je specijalizovani list za selo i poljoprivredu. Prvi broj lista "Poljoprivrednik" izašao je 2. decembra 1956. godine. Bio je i ostao dobrodošao gost u domovima pre svega zemljoradnika, ali i u zemljoradničkim zadrugama i na poljoprivrednim imanjima. Malo je stručnih novina na ovim našim prostorima poput "Poljoprivrednika", a još manje onih koji mogu da se pohvale ovako dugom tradicijom. "Poljoprivrednik" je jedinstven ne samo po tome što postoji i redovno izlazi više od šest decenija, a to je nemali vek za jednu novinu, već i što je ostao list poljoprivrednih proizvođača, možda jedini koji je tokom minulih godina nastojao da prenosi čitaocima dostignuća pre svega domaće nauke i struke, primenljiva u proizvodnji. Da ih obrazuje, ali i bude uz njih tokom svih društveno-ekonomskih promena, a njih nije bilo malo, podržavajući poljoprivredu i ukazujući na to da je ona jedna od najvitalnijih privrednih grana, koja, kako se to pokazalo, opstaje i u najsurovijim ekonomskim uslovima.
List izlazi dvonedeljno, svakog drugog petka, a  oko 75 odsto od ukupnog tiraža lista se prodaje putem pretplate, odnosno novine se direktno distribuiraju na adrese čitalaca.

 

>>> PRETPLATITE SE <<<

 

Poštovani,

Predlažemo Vam da se pretplatite na list

 „POLJOPRIVREDNIK“.

Pretplata se ugovara na polugodišnjem i godišnjem nivou. Polugodišnja pretplata na list „Poljoprivrednik“ iznosi 1079 dinara (13 brojeva po 83 din), odnosno 2158 dinara na godišnjem nivou (26 brojeva po 83 din). U cenu pretplate uračunat je i PDV od 10% kao i poštanski troškovi dostave lista na adresu pretplatnika.
Podsećamo, list „POLJOPRIVREDNIK“ je osnovno izdanje AD „Dnevnik-Poljoprivrednik“ i jedino je informativno-stručno glasilo za selo i poljoprivredu u našoj zemlji, koje u kontinuitetu izlazi više od šest decenija. „POLJOPRIVREDNIK“ se popularno naziva „agronomom u kući“, a u svakom broju objavljuju se brojni stručni prilozi iz biljne i stočarske proizvodnje, kao i poljoprivredne tehnike, čiji su autori eminentni naučnici i poljoprivredni stručnjaci. Takodje, redovno informiše i o dogadjajima koji se odnose na agrarnu privredu. List izlazi dvonedeljno, svakog drugog petka, a oko 75 odsto od ukupnog tiraža lista prodaje se putem pretplate, odnosno novine se direktno distribuiraju na adrese čitalaca.

Nadamo se da će naša ponuda naići na pozitivan prijem, kao i da ćemo u saradnji ostvariti obostrani interes.

 

>>> PRETPLATITE SE <<<

Prihranjivanje ozimih useva
VELIKA VARIJABILNOST OPTIMALNIH DOZA AZOTA
*
Vreme i usevi
PREDSTOJI ZAŠTITA VOĆAKA
*
Uvodnik
SUNOVRAT SVINJARSTVA
*
Šta donosi IPARD program EU Srbiji u narednih šest godina
OSNOVA ZA IMPLEMENTACIJU EVROPSKIH STANDARDA
*
Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije
ZATRAŽENA VANCARINSKA ZAŠTITA
*
Osnovan Rusko-srpski poslovni klub
PRIORITET PODRŠKA SRPSKIM IZVOZNICIMA
*
Mere Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u 2015. godini
PODSTICAJI ZA OSAVREMENJAVANJE PROIZVODNJE I IZGRADNJU PRERADNIH KAPACITETA
*
U PD "Maglić" u Magliću strahuju za opstanak
SUPSTITUCIJA BI UPROPASTILA SELO
*
Ambasadoru UAE uručeno priznanje "Kapetan Miša Anastasijević"
PODSTREK INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDI
*
49. savetovanje agronoma na Zlatiboru
ZNANJE PRETOČENO U BRAZDU
*
11. zimski seminar farmera
OTVORENO O PROBLEMIMA U PRIMARNOM SEKTORU
*
Sa simpozijuma "Poljoprivredna tehnika"
O STANJU MAŠINA I SAVREMENOJ AGROMEHANIZACIJI
*
Održana manifestacija "Dobar dan domaćine"
NAUKA I PRAKSA NA ISTOJ ADRESI
*
Nemačka kompanija BASF obeležila jubilej 150 godina postojanja
DOBRA REGULATIVA I KONTROLA ZA ZDRAVU POLJOPRIVREDU
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
RAST CENE ŽITARICA
*
Sistem robnih i transportnih informacija GEA I.S. Infocentar
POSKUPLJUJE KVALITETNIJA PŠENICA
*
EKOLOGIJA
Tribina o GMO u Novom Sadu
IMAMO PRAVO DA SE ZAŠTITIMO
*
U sprečavanju širenja bolesti i zaštiti životne sredine
IZUZETAN ZNAČAJ PLODOREDA
*
EKO VESTI
*
Sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene
HITAN KONSENZUS U REŠAVANJU GLOBALNOG ZAGAĐENJA
*
Pet i po decenija Odeljenja za šećernu repu novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
VISOKOPRINOSNE SORTE ODLIČNOG TEHNOLOŠKOG SVOJSTVA KORENA
*
Život sela: Crvena Crkva
UGLEDNI BANATSKI RATARI
*
Zimska rezidba voćaka
PRESUDNA ZA VISOK I KVALITETAN ROD
*
Domaće rezistentne sorte vinove loze
VELIKA RODNOST I KVALITET GROŽĐA, A MANJA UPOTREBA PESTICIDA
*
Radovi u vinogradu u periodu mirovanja
ZRELA REZIDBA PRILAGOĐENA SORTI I OBLIKU ČOKOTA
*
U sprečavanju poleganja rasada u zaštićenom prostoru
HEMIJSKA ZAŠTITA NAJEFIKASNIJA MERA
*
Proizvodnja rasada lekovitog bilja za prolećno rasađivanje
ZDRAVO, SORTNO ČISTO I DOBRO KLIJAVO SEME OSNOVNI PREDUSLOV
*
Efikasnija zaštita voćaka
OROŠIVAČIMA SA USMERENJEM SPREJA KOSO UNAZAD
*
Živinarska proizvodnja u Srbiji
VELIKE MOGUĆNOSTI, PODRŠKA DRŽAVE NEDOVOLJNA
*
Ishrana živine u organskom sistemu gajenja
CRVI ZAMENA ZA RIBLJE BRAŠNO
*
Izgradnja objekata za ovce
SUVI, PROZRAČNI I PROSTRANI
*
Veštačko osemenjavanje
OSNOVA SAVREMENE PROIZVODNJE SVINJA
*
Matični sok i čaj od aronije
ZDRAVLJE PRIRODE SA STARE PLANINE
*
AKTIVNOSTI KLASTERA "PANONSKA PČELA"
*

Vreme i usevi
SMENJUJU SE SNEG, KIŠA, SUNCE
*
Održan "Bal paora" u Kikindi
MANIFESTACIJA U ČAST POLJOPRIVREDNIKA
*
Uvodnik
MUKA S DRŽAVNIM ORANICAMA
*
Zašto se odugovlači s restitucijom poljoprivrednog zemljišta
MUKOTRPAN PUT DO DEDOVINE
*
Na "Zelenoj nedelji 2015" u Berlinu
ODRŽAN SAMIT MINISTARA POLJOPRIVREDE
*
Odbor za selo SANU i Srednja poljoprivredna škola u Valjevu organizovali skup o obrazovanju u poljoprivredi
TEORIJA I PRAKSA RUKU POD RUKU
*
Nestabilno tržište mleka
PAD CENA OPOMINJE
*
Novosadski poljoprivredni fakultet dodelio nagrade
PODSTREK ŽENAMA KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDOM
*
Po odobrenju Vlade Republike Srbije
PRESELJENJE UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA
*
Sistem robnih i transportnih informacija GEA I.S. Infocentar
TRGOVANJE BEZ GRANICA
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
RASTE CENA KUKURUZA
*
Poziv VIP fonda vojvođanskim lokalnim samoupravama
UČEŠĆE U PROGRAMU "MISLI GLOBALNO - PRIVLAČI LOKALNO"
*
Berzanski komentar
PRIVIDAN RAST CENA U EVRIMA
*
Delegacija nemačke kompanije u PKS
"TENIS" OSNIVA KOMPANIJU U SRBIJI
*
EVROPSKE INTEGRACIJE I AGRAR
*
Srbija mora da ima bolju kontrolu hrane koju izvozi u EU
RIZIK SVESTI NA NAJMANJU MERU
*
Važna uloga lokalnim vlasti u pregovorima sa EU
NOVE NADLEŽNOSTI NAMEĆU OBAVEZE
*
Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede u oblasti ekologije
OSNOVAN SAVET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
*
EU VESTI
*
Prihranjivanje ozimih useva
KLJUČNA AGROTEHNIČKA MERA U PROLEĆNOM DELU VEGETACIJE
*
Kontejnerski način proizvodnje rasada
OMOGUĆAVA RANIJU BERBU I VEĆI PRINOS POVRĆA
*
Život sela: Banatsko Aranđelovo
STOČARI SA TROMEĐE
*
Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta
ODREĐIVANJE POTREBA BILJAKA ZA AZOTOM N-MIN METODOM
*
U suzbijanju patogena
ZNAČAJNO ZIMSKO TRETIRANJE VOĆAKA
*
Preduslov za određivanje intenziteta rezidbe i planiranje prinosa
BIOLOŠKA KONTROLA RODNOSTI JABUKE
*
Rezidba u zasadima šljive u gustoj sadnji
NAJVAŽNIJE PRAVILNO FORMIRANJE UZGOJNOG OBLIKA
*
Bolonjski noviteti
TEHNIČKIM INOVACIJAMA DO EFIKASNIJE AGROTEHNIKE
*
Potencijalno rešenje za proizvođače mleka
DIREKTNA PRODAJA PROIZVODA
*
Ugrožen opstanak autohtone rase
SOMBORSKA KAPORKA
*
Takmičenje u mlečnosti
REKORDERKA SA 111,4 KILOGRAMA DNEVNO
*
Uginjavanje ploda kod krava
RANA EMBRIONALNA SMRTNOST POSLEDICA UPALE
*
Pojava koju treba sprečiti
MEĐUSOBNO SISANJE TELADI
*
Postupak za poboljšanje iskoristivosti i ukusa hraniva
TERMIČKA OBRADA ZRNASTE STOČNE HRANE
*
Klaster "Panonska pčela" predlaže
MERE ZA PROSPERITET PČELARSTVA
*
AKTIVNOSTI KLASTERA "PANONSKA PČELA"
*

Vreme i usevi
SNEG DOBRO DOŠAO
*
U spoljnotrgovinskoj razmeni
SUFICIT POLJOPRIVREDE GOTOVO MILIJARDU EVRA
*
Uvodnik
CIK-CAK LINIJA AGRARNOG BUDŽETA
*
Odbor Udruženja poljoprivrede PKV o rezultatima u prošloj godini
UVOZ SVINJA I MESA SMANJIO SUFICIT
*
Iz Ministarstva poljoprivrede
SMANJEN DOZVOLJEN NIVO AFLATOKSINA U MLEKU
*
"Banstolka", uspešno seosko turističko gazdinstvo
VREDNE RUKE PUNO MOGU
*
Početkom februara na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
KURS ZA RUKOVAOCE SUŠARA U POLJOPRIVREDI
*
U Temerinu 17. januara
MEĐUNARODNI SAJAM VINA
*
Kakve će ove godine biti mere podrške sprovođenju poljoprivredne politike u razvoju sela u Vojvodini
PREDNOST STOČARSTVU I PRERADNIM KAPACITETIMA
*
Na Saboru poljoprivrednika u Požarevcu
NAGRAĐENI NAJUSPEŠNIJI PROIZVOĐAČI
*
U Ljukovu kod Inđije
NAJSAVREMENIJA FARMA SVINJA U SRBIJI
*
Saradnja AP Vojvodine i provincije Limpopo
POMOĆ AFRIČKIM FARMERIMA
*
Sistem robnih i transportnih informacija GEA I.S. Infocentar
KVALITET NIJE PREPREKA
*
Stručni skupovi
SAVETOVANJE AGRONOMA SRBIJE
ZIMSKI SEMINAR FARMERA
SEMINAR O PROIZVODNJI SUŠENOG VOĆA I POVRĆA
*
Dodela bespovratnih sredstava izazvala nedoumice korisnika
MAKSIMALNE SUME SU LIMITIRANE
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
TRGOVALO SE SAMO KUKURUZOM
*
Specifičnosti zalivanja u zaštićenom prostoru
OROŠAVANJE POTISNULO KIŠENJE
*
Podsetnik povrtarima
PROIZVODNJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U ZIMSKIM MESECIMA
*
Primena knip tehnike u proizvodnji sadnica jabuke
ZA VISOKOINTENZIVNE ZASADE
*
U Zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu
OTVORENA IZLOŽBA "SAČUVAJMO ČUDESNE VRSTE"
*
Život sela: Nadalj
RATARSTVO IH ODRŽALO
*
Štetni glodari u poljoprivredi
PREVENTIVNE I DIREKTNE MERE ZAŠTITE
*
Eksplozivno uvećanje areala i brojnosti šakala u Srbiji
IPAK DRAGOCENA ŠTETOČINA
*
Rizici nestručnog upravljanja mehanizacijom
EDUKACIJA SMANJUJE RIZIK OD POVREDA
*
Povod za slavlje kompanije Amazone
NEPRIKOSNOVEN RASIPAČ MINERALNOG HRANIVA
*
Od 25. do 31. januara na Zlatiboru
SIMPOZIJUM "POLJOPRIVREDNA TEHNIKA"
*
U poseti fabrici Kverneland
SEJALICE ZA SVETSKO TRŽIŠTE
*
Period zasušenja
VAŽAN U ŽIVOTU MLEČNIH GRLA
*
Novi priručnik Poljoprivrednog fakulteta
SMERNICE ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE MLEKA
*
Nega novorođene jaradi i jagnjadi
HIPOTERMIJA UGROŽAVA ZDRAVLJE
*
Zamena legala
MERA ZA POBOLJŠANJE VITALNOSTI PRASADI
*
Izuzetan značaj prvog mleka
KOLOSTRUM U ISHRANI JAGNJADI
*
Završen projekat prekogranične saradnje u pčelarstvu
FORMIRANI KLASTER OSTVARUJE CILJEVE
*
U hladnim zimskim danima
MED GREJE PČELE
*
AKTIVNOSTI KLASTERA "PANONSKA PČELA"
*

Vreme i usevi
PROLEĆE U DECEMBRU
*
Certifikacije
DUNAV SOJA STANDARD ZA DOMAĆEG PRERAĐIVAČA
*
Uvodnik
OŽIVLJAVANJE STOČARSTVA
*
Naš sagovornik ministarka poljoprivrede, prof. dr snežana Bogosavljević Bošković
MANJIM BUDŽETOM NIKO NEĆE BITI OŠTEĆEN
*
Mnogo nepoznanica u prodaji poljoprivrednih preduzeća
JOŠ UVEK BEZ JAVNOG POZIVA ZA OBAVEZUJUĆE PONUDE
*
Održano tematsko savetovanje o problemima sušenja dorade i prerade zrna u 2014.
ČESTE KIŠE POVEĆALE PRINOSE ALI I TROŠKOVE SUŠENJA
*
Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se za komercijalnu robu
GARANCIJE U SKLADU SA ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
*
Mogućnosti za razvoj domaćeg mlekarstva
BUDUĆNOST U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
*
Ozvaničena saradnja fakulteta s opštinama i udruženjima
VRATITI NAUKU U BRAZDU
*
Primer proizvodnje organskog povrća
ISPLATIVO I ZDRAVO
*
Uspeh studenata Poljoprivrednog fakulteta na međunarodnom takmičenju
ČOKOLADNE PRALINE SA SUVOM ŠLJIVOM U VRHU EVROPE
*
Agrounikovi proizvodi traženi u svetu
VIŠESTRUKO KORISNA MIKROBIOLOŠKA ĐUBRIVA
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
NASTAVLJEN RAST CENE KUKURUZA
*
Sistem robnih i transportnih informacija GEA I.S. Infocentar
RAZLIČITA KRETANJA NA REGIONALNOM TRŽIŠTU
*
EVROPSKE INTEGRACIJE I AGRAR
*
Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković
FINALNA VERZIJA IPARD PROGRAMA U EU
*
Nove deklaracije za izvoz prehrambenih proizvoda u zemlje EU
VISOK NIVO ZAŠTITE POTROŠAČA
*
Italijani zainteresovani za organsku proizvodnju u istočnoj Srbiji
PODIZANJE VELIKIH ZASADA LEŠNIKA
*
Najava iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA SELI SE U BEOGRAD
*
EU VESTI
*
O hlebnom žitu
DA LI JE SETVA BILA USPEŠNA?
*
U organizaciji kompanije Bayer
ODRŽAN TREĆI FORUM O ŠEĆERNOJ REPI
*
Život sela: Donja Badanja
VODA USLOV OPSTANKA
*
Sa savetovanja o unapređenju proizvodnje kruške i dunje
ZAPOSTAVLJENE A PERSPEKTIVNE VOĆNE VRSTE
*
Novo bakteriozno oboljenje u Srbiji
MRLJAVOST PLODOVA LUBENICE
*
Kelj pupčar
POVRĆE ZA KASNU JESENJU I ZIMSKU POTROŠNJU
*
Tradicionalni proizvod Jablaničkog okruga
AUTOHTONA LOKOŠNIČKA PAPRIKA
*
Zaštita mladih zasada od divljači
NAJBOLJE KOMBINACIJOM MEHANIČKIH I HEMIJSKIH MERA
*
Botanički fungicidi i njihova primena u zaštiti bilja
ISPOLJAVAJU VISOKU EFIKASNOST
*
Za dužu trajnost ubranih plodova
PRAVILNO ČUVANJE PRODUŽAVA SVEŽINU VOĆA
*
Malo zastupljene vrste kod nas
REUM I BAŠTENSKA RABARBARA
*
U poseti fabrici traktora Fendt
VISOKOSOFISTICIRANA I KONTROLISANA PROIZVODNJA
*
Sa dana poljoprivredne tehnike u Zemunu
OBNAVLJANJE MEHANIZACIJE NEOPHODNO ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
*
U spomen
PROFESOR DR VESELIN LAZIĆ
*
Autohtone rase živine
BANATSKI GOLOŠIJAN SKROMNIH ZAHTEVA NEGE I DRŽANJA
*
Svetska konferencija u Velikoj Britaniji
PREDVIĐANJE BUDUĆNOSTI GLOBALNOG ŽIVINARSTVA
*
Preti u sezoni svinjokolja
TRIHINELOZA - PARAZITSKA ZOONOZA
*
Predavanje o značaju makrogljiva
ALTERNATIVNI IZVORI LEKOVA
*
AKTIVNOSTI KLASTERA "PANONSKA PČELA"
*

Dodeljene nagrade Kapetan Miša Anastasijević
PROMOCIJA USPEHA I PRAVIH VREDNOSTI
*
Vreme i usevi
POVOLJNO ZA PRIPREMU BILJAKA ZA PREZIMLJAVANJE
*
U prodaji je naša nova knjiga
POLJOPRIVREDNIKOV POLJOPRIVREDNI KALENDAR 2015.
*
Uvodnik
STRANPUTICE I PUTEVI
*
Srbija i evrointegracije
USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA NAJVAŽNIJE
*
U Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
OSNOVANO SAVETODAVNO TELO ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
*
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim LJajić
ZA ROBNE REZERVE NAREDNE GODINE 1,13 MILIJARDI DINARA
*
Aktivnosti žabaljskog fonda za poljoprivredu
SUBVENCIONISANJE KREDITNOG ZADUŽENJA
*
Dodeljena priznanja rekorderima u ratarskoj proizvodnji
PRINOSI NA NIVOU EVROPSKIH
*
U Skupštini AP Vojvodine
DODELJENA SREDSTVA STOČARSKIM ORGANIZACIJAMA I ODGAJIVAČIMA
*
Predstavnici asocijacije "Pančevački ratari" u Ministarstvu poljoprivrede
EFIKASNIJE SPROVOĐENJE MERA AGRARNE POLITIKE
*
Povodom 60 godina Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
JUBILEJ ZA PONOS
*
Predstavljena studija o stanju u stočarstvu
GLAVNA GRANA, ALI U VELIKOJ KRIZI
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
KUPCI NEZAINTERESOVANI ZA PŠENICU
*
Novi konkursi Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine
TOPLOTOM IZ MLEKA I ENERGIJOM SUNCA DO TOPLE VODE NA FARMAMA
*
Sistem robnih i transportnih informacija GEA I.S. Infocentar
UZLAZNA CENA KUKURUZA
*
Poslovanje preduzeća "Braća Tomić" u Sirigu
KVALITETNA ULJA ZA EFIKASAN RAD MOTORA
*
Sa 15. naučnostručnog skupa "Savremena proizvodnja povrća"
BEZ UDRUŽIVANJA NEMA PROSPERITETA
*
Suzbijanje štetočina u zemljištu pri gajenju korenastih i krtolastih povrtarskih biljaka
PREVENTIVNO, PRE SETVE ILI SADNJE
*
Život sela: Žabalj
U IŠČEKIVANJU BOLJEG SUTRA
*
Podizanje zasada oraha (2)
IZBOR SORTE I SADNJA
*
Novi broj časopisa "Biljni lekar" u 2014. godini
O KOROVIMA, BOLESTIMA, ŠTETOČINAMA
*
Mera za sprečavanje infekcije ljudi
DEKONTAMINACIJA LJUSKE JAJA
*
Pravilna priprema i upotreba
MERE ZA OČUVANJE KVALITETA SILAŽE
*
Laboratorijska analiza
ŠTA SVE OTKRIVA HEMIJSKI SASTAV MLEKA
*
Proizvođači i prerađivači pred izazovom
BAKTERIJSKA ZARAZA UZDRMALA SVETSKO ŽIVINARSTVO
*
Poseta fabrici Farmtech u LJutomeru
KVALITET PROIZVODA NA PRVOM MESTU
*
Održan naučni skup o razvoju traktora
IZAZOVI NOVOG VREMENA
*
AKTIVNOSTI KLASTERA "PANONSKA PČELA"
*
U poseti Češkom velepčelaru Janu Kolomiju
SAVREMENIM PČELARENJEM DO KVALITETNOG MEDA
*
Za sprečavanje nastanka prekomerne vlage
PRAVILNO PODEŠAVANJE VENTILACIJE U KOŠNICAMA
*
Zdravlje iz prirode
LEKOVITI ZAČINI
*
Pravilna upotreba glinenog posuđa
GRNČARIJA ZA BOGATIJI UKUS JELA
*
Mali saveti velika pomoć
OBUĆA ZIMI
*

U Bečeju otvoren centar za doradu semena kukuruza i suncokreta kompanije KWS
INVESTICIJA VREDNA 30 MILIONA EVRA
*
Vreme i usevi
MRAZEVI NISU UGROZILI TEK IZNIKLU PŠENICU
*
U novosadskom Institutu za ratarstvo i povrtarstvo 11. decembra
SAVETOVANJE O SUŠENJU I DORADI ZRNA
*
Još jedna studija na osnovu popisa poljoprivrede
EKONOMSKA SNAGA I TIP PROIZVODNJE
*
Uvodnik
UDRUŽIVANJE
*
Šta poljoprivrednicima donosi novi zakon o predžetvenom finansiranju
ZALOGOM RODA DO NOVCA ZA SETVU
*
Nove deklaracije za izvoz hrane u Evropsku uniju
OBAVEZNO JASNO OZNAČAVANJE POTENCIJALNIH ALERGENA
*
Uspešno poslovanje zadruge na severu Bačke
SNAGA U ZAJEDNIŠTVU
*
Ukratko o poljoprivredi u Kuvajtu
DOMAĆI PROIZVODI ZA DOMAĆE POTROŠAČE
*
U Novom Sadu 13. decembra
SAVETOVANJE O UNAPREĐENJU PROIZVODNJE KRUŠKE I DUNJE
*
Mlekarska udruženja od države zahtevaju podršku za proizvođače
UGROŽEN OPSTANAK MLEKARSKOG SEKTORA
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
POČEO RAST CENE KUKURUZA
*
Na EIMA sajmu u Bolonji
URUČENA PRIZNANJA "TRAKTOR GODINE"
*
Na Zlatiboru održan 7. kongres o zaštiti bilja
INTERNACIONALNA SARADNJA U SLUŽBI NAUKE
*
Zadružni savez Vojvodine i DDOR Novi Sad potpisali protokol o saradnji
ZA NAJBOLJE USLOVE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI
*
Sistem robnih i transportnih informacija "GEA I.S." Infocentar
TRAŽENA STOČNA PŠENICA
*
Život sela: Valakonja
OVČARI VERNI TRADICIJI
*
Osnovna obrada zemljišta
BOLJE U JESEN NEGO U PROLEĆE
*
Bitni segmenti u proizvodnji rasada povrća
OD KVALITETA PROIZVEDENOG RASADA ZAVISI PRINOS
*
Podizanja zasada oraha (1)
NAJBOLJE USPEVA U VINOGRADARSKIM PODRUČJIMA
*
Čičoka - biljka za svaku baštu
KRTOLE IZUZETNE NUTRITIVNE VREDNOSTI
*
Nove knjige
NAVODNJAVANJE
*
Opasan virus preti živinarstvu
AVIJARNA INFLUENCA SE ŠIRI EVROPOM
*
Ishrana bremenitih koza ...
POTREBE PRILAGODITI RAZVOJU PLODA
*
... i sjagnjenih ovaca
OPREZNO SASTAVLJATI OBROKE
*
S prezentacije "Rast kroz istraživanje" kompanije SAME
DECENIJE USPEŠNE PROIZVODNJE TRAKTORA EXPLORER
*
Internacionalna konferencija za novinare firme ROPA
NOV PROSTOR ZA NOVA REŠENJA
*
Utiče na prinos meda
RAZMEŠTAJ KOŠNICA NA PČELINJAKU
*
Aktivnosti Klastera "Panonska pčela"
ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "PANONSKA PČELA"
*
S putovanja u Češku Republiku
JEDINSTVENA PČELARSKA ŠKOLA U NASAVRKIJU
*
Počela sezona svinjokolja
OPOJNI MIRIS ČVARAKA
*

Vreme i usevi
POGODNO ZA SVE NJIVSKE POSLOVE
*
Sedmi festival kukuruza u Laćarku u znaku rekordera
VISOKI PRINOSI SA NS HIBRIDIMA
*
U Novom Sadu 6. decembra
NAUČNOSTRUČNI SKUP "SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA"
*
Iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu
SARADNJA S HOLANDIJOM U OBLASTI SAVETODAVNIH SLUŽBI
*
Uvodnik
DRŽAVNI PLAN ZA SELO
*
Neće biti smanjenja subvencija u biljnoj proizvodnji, ali će se menjati kriterijumi za njihovu dodelu
PROVERA UČINKA PODSTICAJA
*
Iz Uprave za agrarna plaćanja
ISPLAĆENE SUBVENCIJE ZA BILJNU PROIZVODNJU
*
Na 59. beogradskom sajmu knjiga
PREDSTAVLJENE TRI NOVE PUBLIKACIJE IZ ORGANSKE POLJOPRIVREDE
*
Ambiciozni plan razvoja organske poljoprivrede
KAKO DOSTIĆI 80.000 HEKTARA
*
S prezentacije kompanije Bayer
KOMPLETNA ZAŠTITA SEMENA
*
U SRP "Zasavica"
DABAR DOBIO SPOMENIK
*
U Sremskim Karlovcima održana završna konferencija programa "4H"
MLADI NOSIOCI PROGRESA U RURALNIM SREDINAMA
*
U susret 21. naučnom skupu
RAZVOJ TRAKTORA I MOBILNIH SISTEMA
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
CENA PŠENICE DOSTIGLA SEZONSKI MAKSIMUM
*
Sistem robnih i transportnih informacija GEA I.S. Infocentar
VEĆA PONUDA KUKURUZA
*
Pokrajina pomaže mladima
BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KUPOVINU KUĆA NA SELU
*
Uloga radne snage u poljoprivrednim aktivnostima
SRBIJA JOŠ UVEK IMA VIŠAK POLJOPRIVREDNIKA
*
EVROPSKE INTEGRACIJE I AGRAR
Životna sredina i lokalna samouprava u procesu evropskih integracija
POTREBNI PROJEKTI ZA FONDOVE EU
*
U Briselu završen skrining o poglavlju o poljoprivredi
ZADOVOLJAVAJUĆA USKLAĐENOST PROPISA
*
Uspešno završen projekat CHAIN - "Poljoprivreda u saradnji s prirodom"
DOPRINOS ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
*
EU VESTI
*
Priprema lucerišta za zimu
NAJVAŽNIJE PRAVO VREME POSLEDNJE KOSIDBE
*
Jesenja setva privodi se kraju
USEVI U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA
*
Život sela: Bački Vinogradi
VINOGRADARI POSTALI VOĆARI
*
Za uspešnu proizvodnju rasada povrća
ZNAČAJAN PRAVILAN ODABIR SUPSTRATA
*
Izbor parcele za postavljanje plastenika
DALJE OD INDUSTRIJSKIH ZAGAĐIVAČA
*
Krečenje voćaka
ŠTITI OD ŠTETOČINA
*
Ukratko o pripremi zemljišta za podizanje voćnjaka na iskrčenim površinama
PRVO UKLONITI OSTATKE KORENA
*
U Budimpešti održan forum o upotrebi sporednog proizvoda industrije etanola DDGS-a
HRANIVO ZA SVE VRSTE ŽIVOTINJA
*
S Londonske konferencije o uzgoju svinja
KOLOSTRUM HRANI I ŠTITI OD BOLESTI
*
Simpozijum o zdravstvenoj zaštiti, selekciji i reprodukciji
NAUKA U SLUŽBI UNAPREĐENJA SVINJARSTVA
*
Važno u mlečnom govedarstvu
OTKRIVANJE ESTRUSA
*
Kako nahraniti sve veću ljudsku populaciju
INSEKTI KAO ALTERNATIVA KLASIČNOJ ISHRANI
*
Ponašanje koza
DRUŽELJUBIVE I LUKAVE
*
Izrada košnica
NAJZASTUPLJENIJI LR TIP
*
AKTIVNOSTI KLASTERA "PANONSKA PČELA"
*
U poseti Češkom pčelarskom savezu
OSLONAC U JAKOM UDRUŽENJU
*
POLJOPRIVREDNO-TURISTIČKE MANIFESTACIJE U DECEMBRU
*
Belgijski Joskin obeležio tri decenije uspešnog rada
PROŠIRENA I MODERNIZOVANA PROIZVODNJA
*
Održana godišnja konferencija GIS i GPS firme "Livona"
MOGUĆNOSTI ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU SVE VEĆE
*

Vreme i usevi
BILO I PRVIH MRAZEVA
*
Poslednjeg vikenda oktobra u Futogu održana Kupusijada
MIRIS SARME, SLANINICE I DIMLJENOG MESA
*
U preduzeću "Agrovojvodina mehanizacija"
URUČENA DONACIJA KINESKE FABRIKE TRAKTORA
*
Na Zlatiboru od 24. do 28. novembra
SEDMI KONGRES O ZAŠTITI BILJA
*
Uvodnik
AGRARNI BUDŽET I STRATEGIJA
*
Proizvodna godina se privodi kraju
ROD BOGATIJI, ZARADA MANJA
*
Predstavljen Izveštaj o stanju u poljoprivredi Srbije u 2013. godini
ANALITIČKA OSNOVA ZA BUDUĆE ODLUKE
*
Odbor za selo SANU o zdravlju seoskog stanovništva u Srbiji
PREVENCIJA BOLESTI NAJVAŽNIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE
*
Planovi opštine Svilajnac u poljoprivredi
ORIJENTACIJA KA ORGANSKOJ PROIZVODNJI
*
Dan Departmana za stočarstvo
PONOSNI NA POSTIGNUTE REZULTATE
*
Četvrti poljoprivredni forum "Hrana za Evropu" o mogućnosti primene nove strategije poljoprivrede
NEISKORIŠĆENI POTENCIJALI VELIKA ŠANSA
*
Agrobiznis u okviru Trećeg dunavskog biznis foruma
REGIONALIZACIJA I SARADNJA KLJUČ USPEHA
*
Iako siromašna, opština Knić uspešno razvija seoski turizam
DOMAĆINIMA POTREBNA POMOĆ
*
Tržište poljoprivrednih proizvoda
POSKUPLJUJU ŽITARICE
*
Sistem robnih i transportnih informacija GEA I.S. Infocentar
TRAŽENA KVALITETNIJA PŠENICA
*
Održani Dani energetike
PROIZVODNJA TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE NAJISPLATIVIJA
*
Život sela: Lubnica
NEDOVOLJNO ISKORIŠĆENE ORANICE
*
Poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
UNOŠENJE STAJNJAKA JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH MERA
*
Uprava za zaštitu bilja RS: Preporuke za poljoprivredne proizvođače
PREVENTIVNE MERE PROTIV KONTAMINACIJE KUKURUZA MIKOTOKSINIMA
*
Na Čeneju održan prvi dan otvorenih vrata organskih farmi u Srbiji
DOĐI, IZABERI, UŠTEDI
*
U podrumu, trapu ili hladnoj leji
DORASTANJE KARFIOLA I PRAZILUKA
*
Podsetnik odgajivačima povrća
NEGA ZELENE SALATE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
*
Zaštita voćnih zasada u jesen
NEIZBEŽNO PLAVO PRSKANJE
*
Održavanje zemljišta u voćnjaku
PREDNOSTI I NEDOSTACI JALOVOG UGARA
*
Registracija vina s geografskim poreklom
OZNAKA KOJA GARANTUJE KVALITET
*
"Delta agrar" predstavio još jednu klupsku jabuku
AROMATIČNA I HRANLJIVA KIKU
*
Malo zastupljena voćna vrsta
UKRATKO O GAJENJU MUŠMULE
*
Međunarodni skup o stočarstvu
SMERNICE ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE
*
Novo u ponudi "Delta agrar mehanizacije"
ITALIJANSKI TRAKTORI
*
Za bolju vuču i manje gaženje
UDVOJENI TOČKOVI NA TRAKTORIMA
*
Nauka u službi prakse
PČELARSKI INSTITUT DOL U ČEŠKOJ
*
AKTIVNOSTI KLASTERA "PANONSKA PČELA"
*
Širi se opasan parazit
ETINA NOVA PRETNJA PČELINJACIMA
*
Tradicionalno okupljanje na Iriškom vencu
BOGAT ROD SAMONIKLIH GLJIVA
*