Očekuje se zasnivanje proizvodnje slatkog korena na 60.000, pa i više hektara
* Proizvođači garantuju cenu od 35 evra po toni korena

Većina oranica predviđenih za gajenje šećerne repe već je pripremljena za setvu, ali ratari će još morati da sačekaju da se već dovoljno zagrejano zemljište prosuši od poslednjih kiša kako bi se omogućio nesmetan ulazak mašina u njive. Ako se vreme, prema predviđanjima, stabilizuje, moglo bi to da bude već početkom druge dekade ovog meseca.
Da podsetimo, prošlog proleća dug kišni period produžio je setvu šećerne repe do pred kraj aprila. Ipak, uz vrlo povoljne klimatske uslove i primenjenu tehnologiju, to se nije odrazilo na prinos korena. Naprotiv, postizani su rekordi, s njima i zarada, te prerađivači opravdano očekuju da će na jesen prerađivati koren s veće površine nego lane.

Uslovi ugovaranja

Plan grčke kompanije "Hellenic sugar" je da za svoje fabrike u Crvenki i Žablju sirovinu obezbedi na 24.000 hektara. Proizvođačima je zagarantovana cena od 35 evra po toni korena, fabrike su pripremile potreban repromaterijal i ratari mogu da ga preuzimaju i po volji preuzetu robu plate isporukom korena.
Direktor sirovinskog sektora kompanije "Hellenic sugar" Milan Martić kaže da se šećerna repa dokazala kao visokoprofitabilan usev. Prošle godine, s prosečnim prinosom od 70 tona korena po hektaru i digestijom od 15,5 odsto, cenom od 35 evra, proizvođači su ostvarili bruto prihod oko 2.500 evra po hektaru. Kada se odbije uloženo, po hektaru ostaje vrlo solidan čist prihod. Za proizvođače je važno i to što se isplata isporučenog korena obavi do kraja tekuće godine. U kompaniji zato ocenjuju da će plan ovogodišnje setve biti ispunjen, na šta ukazuju i do sada sklopljeni ugovori.
Koji su planovi za ovogodišnju proizvodnju šećerne repe većinskog proizvođača šećera u Srbiji domaće kompanije "Sunoko" nismo uspeli da saznamo s obzirom na to da na blagovremeno upućena pitanja nadležni da daju ovakve informacije u kompaniji nisu odgovorili. U d.o.o. "Industrijsko bilje" ukazuju na to da oba prerađivača, i grčki i domaći, već godinama proizvodnju korena ugovoraju po jednakim uslovima, te da odstupanja neće biti ni ove godine. U ovoj asocijaciji prerađivača industrijskog bilja procenjuju da će proizvodnja šećerne repe biti zasnovana na ukupno 60.000, pa i više hektara, dovoljno za rad fabrika punim kapacitetom.

Zadovoljni proizvođači

U Srbiji se izdvojila grupa ratara opredeljena za proizvodnju šećerne repe. Imaju odgovarajuću tehniku, poseduju znanje i primenjuju tehnologiju koja garantuje stabilan prinos. Poznata cena još pre setve i siguran plasman korena dodatni su motiv da "kraljicu polja" gaje na raspoloživim površinama.
Rade Ivošević iz Kljajićeva počeo je da se bavi proizvodnjom šećerne repe pre tri decenije. U početku na manjoj površini, ali ju je s vremenom uvećavao, tako da, u zavisnosti od godine, koren proizvodi na 20 do 50 hektara. Ove godine planira da proizvodnju repe zasnuje na 23 hektara, što je, zbog plodoreda, manje od prošlogodišnjih 34 hektara. Ranijih godina Ivošević je sejao repu svake druge godine, što se nije dobro pokazalo. Uz savete stručnjaka, odlučio se da poštuje plodored i proizvodnja se isplatila. Predusev šećernoj repi je pšenica, brazda je jesenas zatvorena i preostali su rasturivanje veštačkog đubriva i setva. Ivošević proizvodnju šećerne repe ugovara preko zadruge u Sivcu koja mu uslužno vadi koren i isporučuje ga fabrici u Crvenki.
Proizvodnju šećerne repe dipl. inž. Damir Radulović iz Novih Kozaraca ugovara s kompanijom "Sunoko". Zadovoljstvo u dosadašnjoj saradnji, korektni odnosi prema kooperantima, kao i ugovorena cena od 35 evra po toni za digestiju JUS standarda razlozi su koji su Radulovića opredelili da se još jesenas odluči za proizvodnju...

A. Isakov
M. Antanasković
T. Gnip


Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".