OBLAST FINANSIRANJA

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje i kupovinu objekata za obavljanje privrednih delatnosti i vršenje medicicinskih i vaspitno-obrazovnih usluga
KOME SU NAMENJENI

Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava:

Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 

Garancije će se izdavati na iznos do 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu
(glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću, od minimalno EUR 10.000,00 do maksimalno od EUR 250.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBC, na dan puštanja kredita u tečaj

Rok vraćanja kredita do 10 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Grejs period do 12 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita

Minimalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom

Način otplate u dogovoru sa bankom, po Vašoj meri

Učešće u skladu sa poslovnom politikom Banke

Prevremena otplata 0%

Naknada banke za obradu kreditonog zahteva do 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred

Provizija za izdavanje grancije 0,5% na godišnjem nivou u visini nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije,a svaka naredna na ostatak garantovanog duga

Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda

Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje

Obavezni instrumenti obezbeđenja Blanko sopstvene menice

Ostali instrumenti obezbeđenja

sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili
hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili
Banka i Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijava za konkurs i sva neophodna dokumentacija

PRIJAVA ZA KONKURS ZA MSP, ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, PREDUZETNIČKE RADNJE preuzmite

PRIJAVA ZA KONKURS ZA FIZIČKA LICA preuzmite

TEKST KONKURSA preuzmite

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA preuzmite

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA APLIKANATA preuzmite