OBLAST FINANSIRANJA

Proizvodnja i prerada, turizam, proizvodne i druge usluge.

Ne finansira se nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje poslovne delatnosti, nabavka opreme namenjene opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom ili proizvodnja i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenima.

Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.
KOME SU NAMENJENA

Privrednim društvima (mikro, mala i srednja), zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima čije je poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i koja nemaju dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu. Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine.

Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

Fizičkim licima, nosiocima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski račun i manje od 70 godina života na dan otplate poslednje rate.
 

 

Garancije će se izdavati na iznos do 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita od minimalno 3.000,00 EUR do maksimalno 350.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje

Rok vraćanja kredita do 10 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Grejs period do 12 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita

Maksimalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom

Način otplate u dogovoru sa Bankom, po Vašoj meri

Učešće u skladu sa poslovnom politikom Banke

Prevremena otplata 0%

Naknada Banke za obradu zahteva do 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred

Provizija iz izdavanje garancije 0,5% na godišnjem nivou u visini nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije,a svaka naredna na ostatak garantovanog duga

Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda

Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna, po zvaničnom kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje

Obavezni instrumenti obezbeđenja blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja

sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili
hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili
Banka i Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijava za konkurs i sva neophodna dokumentacija

PRIJAVA ZA KONKURS ZA MSP, ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, PREDUZETNIČKE RADNJE preuzmite

PRIJAVA ZA KONKURS ZA FIZIČKA LICA preuzmite

TEKST KONKURSA preuzmite

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA preuzmite

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA APLIKANATA preuzmite