PRIORITET U IZDAVANJU GARANCIJA

Oblast finansiranja:

Nabavka opreme i obrtnih sredstava namenjenih:
proizvodnji i preradi turizmu
zanatstvu
starim zanatima
uslugama

Ne finansira se primarna poljoprivredna proizvodnja, nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje registrovane delatnosti, nabavka opreme namenjene opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom ili proizvodnja i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.
KOME SU NAMENJENI

RADNO NEAKTIVNE ŽENE I MLADI DO 35 GODINA STAROSTI čije je prebivalište, odnosno buduće poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
 

 

Garancije će se izdavati na iznos do 100% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita od minimalno 2.000,00 EUR do maksimalno 10.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje

Rok otplate kredita do 6 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Rok otplate kredita do 6 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Grejs period do 12 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita

Nominalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom

Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna ili kupoprodajnog ugovora, po zvaničnom kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje

Način otplate kredita po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate

Prevremena otplata 0%

Naknada Banke za obradu zahteva do 1% od iznosa odobrenog kredita

Naknada za prevremenu otplatu 0%

Naknada za monitoring 0%

Provizija za izdavanje garancije 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda

Obavezni instrumenti obezbeđenja blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja

sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili
hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili
Banka i Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijava za konkurs i sva neophodna dokumentacija

PRIJAVA NA KONKURS preuzmite

TEKST KONKURSA preuzmite

METODOLOGIJA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA ZA POČETNIKE U POSLU preuzmite

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA preuzmite

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA APLIKANATA preuzmite