OBLAST FINANSIRANJA

Nabavka opreme namenjene obavljanju poslovne delatnosti.

Ne finansira se nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje registrovane delatnosti, nabavka opreme namenjene opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom ili proizvodnja i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.
KOME SU NAMENJENI

Za preduzetnice, vlasnice malih preduzeća i mlade do 35 godina starosti čije je prebivalište, odnosno buduće poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 

 

Garancije će se izdavati na iznos do 100% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita od minimalno 2.000,00 EUR do maksimalno 20.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje, s tim da za učesnike koji nemaju ni jedan finansijski izveštaj maksimalni iznos kredita je 10 000 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje

Rok otplate kredita do 6 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Grejs period do 12 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita

Nominalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom

Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna ili kupoprodajnog ugovora, po zvaničnom kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje

Način otplate kredita po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate

Prevremena otplata 0%

Naknada Banke za obradu zahteva do 1% od iznosa odobrenog kredita

Naknada za prevremenu otplatu 0%

Naknada za monitoring 0%

Provizija za izdavanje garancije 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda

Obavezni instrumenti obezbeđenja blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja

sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili
hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili
Banka i Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijava za konkurs i sva neophodna dokumentacija

PRIJAVA ZA KONKURS ZA MSP, ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, PREDUZETNIČKE RADNJE preuzmite

TEKST KONKURSA preuzmite

METODOLOGIJA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA ZA PREDUZETNICE KOJE POSLUJU DO TRI GODINE preuzmite

METODOLOGIJA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA ZA PREDUZETNICE KOJE POSLUJU DO TRI GODINE PDF FORMAT peuzmite

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA preuzmite

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA APLIKANATA preuzmite