Garancijski fond APV

Saradnja “Dnevnik-Poljoprirvednik” AD i Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine definisana je Ugovorom o poslovnoj saradnji br. 03-376 od 09.11.2015.

Aktuelni konkursi od značaja za subjekte u oblasti poljoprivrede nalaze se na linku: http://garfond.rs