Tematski skup "Finansiranje poljoprivrede u Srbiji u 2021." 19. februar 2021. godine

Poljoprivrednicima, ali i drugim učesnicima u agrarnoj proizvodnji,  iz godine u godinu na raspolaganju je sve više izvora finansiranja, što im omogućava da lakše unaprede poslovanje i konkurentnosti. Finansijska podrška posebno je važna ove godine, kako bi se što uspešnije i brže prevazišle posledice pandemije koja je negativno uticala na celokupnu privredu, pa  samim tim i  agrar.

 

 

Mere podrške na koje mogu da računaju svi učesnici u agrarnoj proizvodnji na nivou Pokrajine i Republike predstavljene su nedavno na skupu "Finanisiranje poljoprivrede u 2021. godini", koji su organizovali "Dnevnik – Poljoprivrednik" AD i Privredna komora Vojvodine (PKV).

Ovaj skup, kako je rekla direktorka "Dnevnik – Poljoprivrednik" AD dr Gordana Radović, organizuje se već četvrti put s ciljem da se pravovremeno, već početkom proizvodne godine, svi zainteresovani upoznaju sa mogućnostima finansiranja iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine, IPARD fonda i pokrajinskih fondova. Najavila je i da će list "Poljoprivrednik", kao jedino specijalizovano glasilo u oblasti agrara koje u kontinuitetu izlazi već 65 godina, nastaviti da prati i osvetljava i sva druga pitanja i probleme koji interesuju poljoprivrednike.

 

 

Predsednik PKV Boško Vučurević ukazao je na problem niskog ulaganja u poljoprivredu na teritoriji Vojvodine, zbog nadostatka sredstava učesnika u ovoj proizvodnji. Poljoprivrednicima su, kako je rekao, neophodna sredstva kojima bi mogli da unaprede proizvodnju i postanu konkurentniji.

– Da je poljoprivreda od velikog značaja za privredu Republike Srbije, a samim tim i AP Vojvodine,  govore rezultati koje je agrar postigao u prošloj godini uprkos pandemiji izazvanoj virusom korona.  U 2020. godini, u odnosu na prethodnu godinu, poljoprivreda je imala rast od 4,4%. Statistika pokazuje i da je u 2020. godini ukupna vrednost agrarne spoljnotrgovinske razmene u AP Vojvodini iznosila 2,3 milijarde evra i veća je za 14,7% u odnosu na 2019. godinu, rekao je Vučurević ističući važnost ulaganja u ovaj sektor.

 

 

 

Novac iz IPARD programa ove godine i avansno

 

Direktorica Uprave za agrarna plaćanja, Biljana Petrović, istakla je da je 2020. godine iz republičkog budžeta isplaćeno oko 40 milijardi dinara podsticaja. Ove godine, kako je rekla, nastavlja se istim tempom, ali će poljoprivrednicima na raspolaganju biti i neki novi vidovi pomoći.

– U martu će biti objavljen novi pravilnik kao rezultat saradnje Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke. Poljoprivrednici će na osnovu predračuna moći od banke da dobiju 40 odsto potrebnog novca za investicije u fizičku imovinu, 50 odsto će biti sredstva iz budžeta, a samo 10 odsto će biti sopstveno ulaganje, objasnila je, najavivši da će poziv za ovaj konkurs biti objavljen dvadesetak dana nakon izrade pravilnika.

Najavila je i nove IPARD pozive istakavši da će poljoprivrednici ponovo moći da konkurišu za nabavku veće i skuplje mehanizacije. U aprilu će, kako je rekla, biti raspisan novi poziv za Meru 1, u maju za Meru 3, dok će u julu biti objavljen novi poziv za Meru 7. Najavila je i mogućnost avansne isplate od ove godine u iznosu od 50 odsto.

 

 

 

Biljana Petrović je istakla da iz poziva u poziv vlada sve veće interesovanje za IPARD, kao i da je do sada odobreno ukupno 50 miliona evra za projekte u okviru ovog programa.

Takođe je najavila i novine kada je u pitanju mogućnost konkurisanja na osnovu pravilnika koji su usvojeni prošle godine. Zainteresovani će tako od ove godine moći da konkurišu za dobijanje sredstava za podizanje destilerija, zasade vinograda, kao i za izgradnju i opremanje vinarija.

 

Mladima u Pokrajini 90 odsto bespovratno za investicije

 

Mladen Petreš, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predstavio je konkurse resornog sekretarijata koji su u toku. Posebno je izdvojio konkurs za mlade koji lane nije bio realizovan i rekao je da je za ovu namenu Pokrajina izdvojila 200 miliona dinara. Mladi od 18 do 40 godina po ovom konkursu mogu da računaju na povrat od čak 90 odsto. Pošto ovog konkursa nije bilo prošle godine, pravo da konkurišu imaju svi koji su započeli proizvodnju ove, ali i 2020. godine. Posebno je značajno što se mladima već prilikom zaključenja ugovora avansno odobrava 75 odsto sredstava.

Petreš je predstavio i druge konkurse Sekretarijata koji su u toku. Poljoprivrednici mogu da konkurišu za dobijanje novca za kupovinu mašina u organskoj proizvodnji, a Pokrajina refundira do 70 odsto prihvatljivih troškova. Stočari za opremanje farmi mogu da računaju na 90 miliona dinara, uz povrat od 70 odsto. Za podizanje plastenika Pokrajina daje 80 miliona bespovratnih sredstava, a 370 miliona za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje. Zbog velikog interesovanja, kako je rekao Petreš, za konkurs za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje izdvojeno je 30 miliona dinara više nego prošle godine. Za zaštitu od vremenskih nepogoda izdvojeno je 85 miliona iz pokrajinskog budžeta. Za razvoj lovstva predviđeno je više od 25 miliona dinara, dok će iz budžetskog fonda za šume biti dodeljen 151 milion dinara.

 

 

Predstavljeni su i konkursi resornog sekretarijata namenjeni jedinicama lokalne samouprave. Za sufinansiranje aktivnosti kod komasacije predviđeno je 70 miliona dinara, za uređenje kanalske mreže 247 miliona, a za uređenje atarskih puteva i otresišta 200 miliona dinara. Za vodne objekte, sanaciju i gradnju fekalne kanalizacije izdvojeno je ukupno 480 miliona dinara.

Pored aktuelnih konkursa koji se mogu pogledati na sajtu Sekretarijata, Petreš je najavio otvaranje novih konkursnih linija polovinom marta. Između ostalog, to su konkursi za: podizanje ribnjaka, proizvodnju vina i rakije, kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje i proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, investicije u pčelarstvo, preradu mleka i mesa, investicije u sektorima voća, povrća, grožđa i drugo.

 

Krediti za navodnjavanje i seoski turizam bez kamate

 

Kada je u pitanju Razvojni fond Vojvodine, ova institucija je, kao i lane, odobrila 2,5 milijardi dinara za svoje konkursne linije. Prema rečima Jelene Trenkić, svi konkursi Fonda otvoreni su 1. januara i nisu terminski ograničeni, a uslovi konkurisanja dostupni su na sajtu Fonda. Krediti se odobravaju sa kamatnom stopom u rasponu od 1% do 3% godišnje. Visina kamate zavisi od načina obezbeđenja kredita i razvijenosti opštine u kojoj se realizuje. Rok za vraćanje kredita je do sedam godina, uz grejs period do dve godine, zavisno od vrste kredita. Anuiteti se najčešće plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

 

 

 

Zainteresovani mogu da konkurišu za dobijanje kratkoročnog kredita za nabavku obrtnih sredstava u poljoprivredi, ili dugoročnih za nabavku mehanizacije, razvoja seoskog turizma, kupovinu zemljišta i drugo.

Konkurs Fonda za dugoročne kredite za razvoj turizma realizuje se u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam koji refundira celokupan iznos kamate po ovom kreditu. U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, realizuje se Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže. Sekretarijat refundira celokupan iznos kamate po ovom konkursu.

 

Najtraženije garancije za kupovinu zemljišta

 

Grancijski fond, čije je poslovanje predstavio direktor Đorđe Raković, daje garancije svima onima koji žele da unaprede poslovanje, ali nisu trenutno u poziciji da samostalno apliciraju kod poslovnih banaka. Uz garanciju Fonda klijenti dobijaju kredit uz niži kolateral, manju kamatnu stopu, duži period mirovanja i duži rok otplate.

 

 

Zainteresovani mogu da konkurišu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, mehanizacije, unapređenje energetske efikasnosti, kupovinu objekata, repromaterijala, dobijanje IPARD sredstava. Na raspolaganju im je i nova mera za održavanje likvidnosti zbog pandemije Covid-19. Ova mera, koja jedina nije investiciona je, prema rečima Rakovića, trenutno među najpopularnijim.

Najviše interesovanja ipak ima za kupovinu zemljišta. Zainteresovanima se u ovu svrhu pružaju garancije za iznos do 200.000 evra uz mogućnost otplate na rok od 15 godina. Kada je u pitanju najstariji konkurs ovog fonda za nabavku mehanizacije, zainteresovanima se odobravaju krediti, odnosno garancije u visini do 150.000 evra uz rok otplate do deset godina. Oni koji žele da unaprede energetsku efikasnost mogu da računaju na do 250.000 evra uz rok otplate do deset godina. Svi konkursi Garancijskog fonda sa objašnjenim uslovima konkurisanja i načinom otplate dostupni su na sajtu.

 

Smanjena kamata, a produženi rokovi otplate kredita

 

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede svoje poslovanje bazira na odobravanju manjih kredita maksimalnog iznosa do 40.000 evra. Krediti se ove godine, kako je na skupu istakao direktor Fonda Aleksandar Bogdanović, odobravaju po jedinstvenoj kamati od jedan odsto. Kamata je smanjena u dogovoru sa resornim sekretarijatom kako bi se poljoprivrednicima pomoglo da lakše prebrode teškoće u poslovanju izazvane pandemijom. Naglasio je i da su produženi rokovi otplate kredita, kao i da nema prikrivenih troškova tokom obrade kredita.

 

 

Sve mere ovog fonda usklađene su sa konkursima resornog sekretarijata, tako da poljoprivrednici mogu da konkurišu u Sekretarijatu, a kredit u Fondu otplaćuju samo za nedostajući deo sredstava.Sredstva po konkursima dodeljivaće se za nabavku nove mehanizacije, nabavku sistema i opreme za navodnjavanje, bušenje bunara, nabavku opreme za stočarske farme. Takođe i za podizanje zaštićenih bašti, ulaganje u pčelarstvo, investicije u sektorima voća, povrća i grožđa, podizanje protivgradnih mreža, opreme za skladištenje, nabavku priplodnih grla, teladi, te podizanje voćnjaka i vinograda.  Konkursi ovog fonda, kako je najavio Bogdanović, biće uskoro raspisani.

 

 

Tekst: Aleksandra Milić

Fotografija: Goran Mulić