Eksplanatorni sastanak analitičkog pregleda zakonodavstva Evropske unije (skrining) za Pregovaračku grupu 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, održava se u Briselu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.
Delegaciju Srbije čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici ostalih

Opširnije...

Na području Pomoravskog okruga 1.371 hektar državnih i 32.607 hektara privatnih šuma napao je gubar, izjavila je Tanjugu Milka Karaklić, samostalni referent za gajenje i zaštitu šuma Šumskog gazdinstva "Južni Kučaj" u Despotovcu a objavljeno je na sajtu Privredne komore

Opširnije...

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić izjavio je 14. marta da će trećina sredstava kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata od 100 miliona dolara biti iskorišćena ove godine i to za navodnjavanje 25.000 hektara, a da će ostatak sredstava biti povlačen sukcesivno,

Opširnije...

Francusko ministarstvo poljoprivrede donelo je 15. marta uredbu kojom se zabranjuje prodaja, upotreba i gajenje genetski modifikovanog kukuruza MON810 američke firme "Monsanto". To je jedina sorta GM kukuruza trenutno dozvoljena u Evropskoj uniji, prenosi Rojters, a objavljeno je na sajtu Privredne

Opširnije...

SENZORI ZA EFIKASNIJU I PRODUKTIVNIJU POLJOPRIVREDU

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić otvorio je 14. marta novu liniju za proizvodnju senzora i elektronskih i komunikacionih komponenti za primenu u poljoprivredi, biotehnologiji i monitoringu životne sredine, u okviru "BioSense" centra Univerziteta u Novom Sadu. "BioSense"

Opširnije...

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić najavio je mogućnost razgovora o eventualnoj promeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Izmena sporazuma, potpisanog 2008. godine, podrazumevala bi pregovore i ponovno odobrenje svake zemlje članice. Glamočić je naveo da su oblasti o kojima bi

Opširnije...

POLJOPRIVREDU OČEKUJU BOLJI DANI

Na sednici Odbora Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS ministar poljoprivrede u Vladi Srbije prof. dr Dragan Glamočić istakao je između ostalog da Ministarstvo poljoprivrede i Privredna komora Srbije rade na istom koloseku, kako bi zajednički rešavali

Opširnije...

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima. Krediti koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs-periodom do godinu dana odobravaju se i isplaćuju u

Opširnije...