U  JANOŠIKU  ODRŽANI  DANI  VIŠNJE


U  organizaciji  Udruženja  žena "Janošičanka",  od  6.  do  8. jula  u  Janošiku  je  održana   tradicionalna  privredno-turistička, duhovna, kulturna i sportska manifestacija  pod  nazivom  "Dani  višnje"  koja  je, osim  meštana, okupila i predstavnike    sestrinskih

Opširnije...

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je juče da je Vlada Srbije, na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, dala saglasnost da ta direkcija izvrši kupovinu do 100.000 tona merkantilne pšenice roda 2012. godine domaćeg porekla u rasutom stanju, koja mora biti u skladu s važećim pravilnicima o kvalitetu i standardu.

Republička direkcija za robne rezerve obaviće plaćanje kupljene merkantilne pšenice u roku do osam dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

Merkantilna pšenica, koja se plaća po ceni od 23 dinara po kilogramu, biće kupovana od aktivnih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i aktivnih zemljoradničkih zadruga registrovanih u APR-u.

Opširnije...

Otvaranje IPA fondova za srpsku poljoprivredu

PODSTICAJ  ZA UVOĐENJE
EVROPSKIH STANDARDA


* Poljoprivreda Srbije, nakon sticanja naše zemlje statusa kandidata za članstvo u EU, dobija mogućnost participacije u sredstvima evropskih fondova namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju

Privredna komora Beograda je nedavno, prvi put posle sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, organizovala informativnu konferenciju o mogućnosti korišćenja evropskih fondova za podsticanje razvoja srpske poljoprivrede i prerađivačkog sektora. O tome je detaljnije govorila Darija Janjić iz Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Pored opštih informacija o prirodi IPA fondova, njihovoj primeni i kriterijumima za dobijanje sredstava, ona se najviše zadržala na dve oblasti za koje su se Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i Kancelarija opredelili da akredituju našu zemlju za finansijsku podršku. Reč je o merama broj 101 i 103 u IPARD programu za 2013. godinu u okviru pete komponente IPA fonda, koja se odnosi na područje ruralnog razvoja.

Opširnije...