Savetodavci dostupni poljoprivrednicima
Poljoprivredne stručne službe prilagodile su svoj rad uslovima vanrednog stanja. Poštujući mere i preporuke Vlade Republike Srbije, kao i odluke kriznih štabova svoj rad su organizovale tako da ne dovedu u opasnost ni zdravlje zaposlenih u službama niti zdravlje poljoprivrednika, a da pritom

Opširnije...

Jabuke treba zaštititi od pepelnice

 Na području Srbije zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze „mišje uši“ (BBCH 09) do faze vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Jabuke se nalaze u fazi kada je preporuka da se preduzmu

Opširnije...

Povoljniji uslovi subvencionisanih kredita za nabavku životinja

Novim izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku uvedene su posebne olakšice u ostvarivanjau prava na kreditnu podršku i uslovima otplate kredita za nabavku životinja za priplod, a od sada i za dalji tov.

Pre svega, za nabavku kvalitetnih priplodnih

Opširnije...

Pijace rade skraćeno ili su zatvorene

  Svaka lokalna samouprava odnosno krizni štab,  je na osnovu preporuka Vlade Republike Srbije usvojila odluke koje se odnose na rad pijaca na kojima se odvija prodaja poljoprivrednih proizvoda. Tako su neke opštine izdale naređenje da se pijace upotunosti zatvore, dok su druge

Opširnije...

Usled širenja virusa Covid-19 koji je posebno na teritorijama Italije, Španije i Francuske izazvao izuzetno tešku situaciju većina proizvođača poljoprivredne  mehanizacije je bila prinuđena da zaustavi svoju proizvodnju. Po informacijama koje smo dobili proizvođači se nadaju da će

Opširnije...