Učesnici IX zimskog seminara farmera, koji je u organizaciji Kluba 100 P plus održan na Tari od 22. do 28. januara 2013. uputili su saopštenje u kojem navode da se oštro protive prodaji poljoprivrednog zemljišta strancima. Takođe, navode zahtev za obnovu pregovora s EU tako da

Opširnije...

Evropska komisija ne planira da narednih meseci odobri gajenje novih genetski modifikovanih kultura jer želi da se najpre postigne sporazum o nacrtu zakona kojim će se vladama članica EU dozvoliti da same odluče da li će proizvoditi ili zabraniti GM kulture. Taj nacrt zakona Komisija je predložila 2010.

Opširnije...

PREDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević je danas na zasedanju Narodne skupštine predstavio narodnim poslanicima Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
"Osnovna namera Ministarstva

Opširnije...

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA ANALIZU PREDUGOVORA S UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, na jučerašnjoj sednici, razmatrala je Informaciju povodom inicijative Kluba "100 P plus", Asocijacije Vojvodina Agrar i drugih poljoprivrednih udruženja, koja se odnosi na predugovor o

Opširnije...

Zimski seminar farmera, koji tradicionalno organizuje Klub 100 P plus, održaće se na Tari od 22. do 28. januara.
I ove godine na seminaru će biti predstavljeni prodajno-proizvodni programi mehanizacije, sredstava za zaštitu bilja, semenske robe, mineralnog đubriva... Po najavi organizatora značajan

Opširnije...

Potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić izjavio je da će državno poljoprivredno zemljište, koje koristi sedam kombinata u procesu privatizacije, biti vraćeno opštinama i po hitnom postupku dato seljacima u zakup.

Opširnije...

ZEMLJIŠTE U ZAKUPU NIJE OBUHVAĆENO PREDUGOVOROM S AL DAHROM

Apsolutno su netačne informacije iznete od strane Asocijacije poljoprivrednika iz Subotice. Ni jedan jedini hektar, koji u zakupu koristi sedam poljoprivrednih kombinata nije obuhvaćen predugovorom sa Al Dahrom, naprotiv svih 16.500 hektara

Opširnije...

Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić će se boriti za svako radno mesto, svaku fabriku, svakog čoveka, a država traži rešenja za velike gubitaše među javnim preduzećima, objavljeno je 29. decembra na sajtu Ministarstva finansija i privrede. Analizirajući u prethodnih nekoliko meseci koje

Opširnije...

Vlada Republike Srbije na jučerašnjoj sednici usvojila je Nacrt zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i uputila ga Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

Opširnije...