Na osnovu hidrološke prognoze i obaveštewa JVP "Srbijavode" da se u četvrtak i petak na jugozapadu Srbije očekuju obilne padavine s talogom od 30 do 60 milimetara vode juče se sastao Štab za vanredne situacije grada Loznice. Kako se navodi u saopštenju lokalne samouprave, preduzete su mere i aktivnosti s posebnim osvrtom na kritične tačke i slaba mesta radi prevencije na ugroženim lokacijama. Formirano je šest radnih grupa za intervencije u slučaju poplave i jačeg bujičnog talasa duž korita reke Drine, Jadra, Štire, Trbušnice, Korenite, Cernice, Gučevskog potoka i kanalske mreže u Banji Koviljači.