Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je juče da se na osnovu upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda u noći između 5. i 6. marta u Srbiji očekuju obilne padavine, naročito na jugozapadu i zapadu zemlje, u Sremu, Šumadiji i području Beograda. U saopštenju se navodi da se na svim vodotocima u Srbiji od 5. do 8. marta očekuju umereni i veći porasti vodostaja, dok se veći porasti vodostaja očekuju na Kolubari, Tamnavi, Ubu, Ljigu, kao i na Limu, Jadru i gornjem toku Južne Morave. Umereni porasti vodostaja očekuju se na banatskim vodotocima, zatim Jasenici, Kubršnici, slivu Zapadne Morave s pritokama, kao i na Mlavi, Peku i Timoku.
Sektor za vanredne situacije obavestio je okružne, gradske i opštinske štabove za vanredne situacije da preduzmu sve operativne i preventivne mere u sklopu jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja. To se naročito odnosi na preduzimanje mera na odbrani od poplava na vodotocima drugog reda i sprečavanja pojave "urbanih poplava". U sklopu tih aktivnosti, potrebno je preventivno obići kritične lokacije na vodotocima drugog reda i preduzeti adekvatne mere na otklanjanju uočenih nedostataka. Neophodno je sprečiti moguća zagušenja proticajnih profila vodotoka i obaviti preventivno čišćenje svih slivnih mesta na gradskim kanalizacionim sistemima u saradnji s nadležnim inspekcijskim i komunalnim službama jedinica lokalnih samouprava.
Svi kapaciteti Sektora za vanredne situacije su u režimu pripravnosti, a posebno specijalistički timovi za spasavanje i rad na vodi, napominje se u saopštenju.