Opštinska uprava Vladičinog Hana donela je odluku o proglašenju "Jovačkih jezera" spomenikom prirode, čime je zaštićen jedan izuzetan hidrološki fenomen u Srbiji, kaže se u saopštenju Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije. Ukupna površina zaštićenog područja je 53 hektara, od čega je pod režimom zaštite drugog stepena 36 hektara, a pod režimom zaštite trećeg stepena 17 hektara.
Prirodno dobro "Jovačka jezera" je na desnoj dolinskoj strani Jovačke reke, leve pritoke Južne Morave, odnosno na severnoj padini planine Oblik. Obuhvata grupu od šest jezera i više zabarenih površina koje su fizionomska posledica Jovačkog klizišta pokrenutog 1977. godine. Zaštićeno područje je podeljeno na tri celine: lokalitet jezero Žilovje i Rusimovo jezero, lokalitet Crkveno, Malo i Živkovo jezero i lokalitet Jovačko jezero.
Kako se kaže u saopštenju, ovakva hidrološka pojava u centralnoj Srbiji je relativno retka. Jovačka jezera su reprezentativni hidrološki fenomen s velikim brojem urvinskih jezera sa čak dva genetska podtipa, zbog čega su uvrštena u inventar geonasleđa Srbije kao značajan objekt hidrološkog nasleđa. Vrednost zaštićenog područja upotpunjuje prisustvo  vrsta koje su ovde pronašle svoje stanište. U postupku valorizacije evidentirano je prisustvo 77 taksona vaskularne flore raspoređenih u okviru 36 familija, među kojima je strogo zaštićena plivajuća resina i sedam vrsta koje pripadaju zaštićenim vrstama, kao i manji broj vrsta od međunarodnog značaja. Utvrđeno je i postojanje 19 vrsta herpetofaune s  posebno značajnim nalazom strogo zaštićene vrste dugonogog mrmoljka i barske kornjače kao i 12 vrsta riba u jezerima i Jovačkoj reci.
Zbog prisustva 81 vrste dnevnih leptira, područje Jovačkih jezera evidentirano je kao odabrano područje za dnevne leptire i uvršteno u nacionalnu ekološku mrežu.