Proteklih dana na teritoriji opštine Alibunar sprovedena je licitacija davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Od raspoloživih 4.000 hektara iz programa za 2014. godinu po pravu prečeg zakupa stočarima i privatnim licima "Agrostepa" i "Biogas enerdži" dato je 526, a po osnovu za licitaciju poljoprivrednicima oko 270 hektara, ukupno 800 hektara s rokom korišćenja na godinu dana. Predsednik opštinske komisije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta Zoran Prebiračević kaže da će zakupci već narednih dana moći da uđu u posed. Takođe, ističe da je u zakup dato dvostruko više zemlje nego lane a da su na smanjeno interesovanje za zakup uticali ukidanje subvencije na državno zemljište, visoka početna cena koju su licitanti proteklih godina postigli inateći se jedni drugima, pad standarda i kupovne moći pojedinaca, to što je preko polovine površina na donjoj terasi opštine pod vodom, neubrani usevi na površini od 100 hektara, kratak rok i kašnjenje programa, nepovoljna struktura zemljišta na terenu i uzurpacija nekih površina. Zoran Prebiračević je posebno naglasio da će do maja biti urađen program za tekuću godinu sa rokom korišćenja na tri godine za stočare i ratare i dugoročnim na period od 20 godina za voćare i 40 godina za vinogradare, pa se shodno tome može očekivati da će na jesen u zakup biti ponuđene znatno veće površine državnog poljoprivrednog zemljišta.

F. Koso