Kanadska agencija za kontrolu hrane potvrdila je da je 11. februara otkriven slučaj kravljeg ludila kod jednog grla U Alberti, prenosi sajt agriculture.com. Pretpostavlja se da je ovo grlo u prvoj godini života konzumiralo hranu koja je sadržavala prerađene ostatke drugog bolesnog grla. Iz tog razloga, u traženju krivca, kanadska agencija će se fokusirati na kompanije koje su ovu farmu snabdevale hranom u periodu kada se smatra da je došlo do oboljevanja. Takođe će se markirati grla kod kojih se smatra da postoji opasnost od oboljevanja i ona će biti uklonjena, a nakon smrti i testirana na prisustvo ove opake bolesti. Nažalost, ispitivanja na živim životinjama nisu moguća, jer se potvrđivanje bolesti radi mikroskopskim pregledom moždanog tkiva.
Ovo je inače drugi slučaj kravljeg ludila od 2011. godine i smatra se da je rizik po ljudsko zdravlje minimalan.
Bolest se prepoznaje po gubitku koordinacije obolelih grla, neuobičajenom držanju tela, nervozi i nasilnom ponašanju, što je i dovelo do toga da se nazove ludilom. Treba imati u vidu da period mirovanja bolesti pre ispoljavanja simptoma može da traje četiri do šest godina.