Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški otvorio je danas u Master centru Novosadskog sajma savetovanje o dosadašnjem radu i daljim planovima Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine. Ova služba je na inicijativu resornog sekretarijata osnovana pre pet godina sa zadatkom da radi na suzbijanju i prevenciji pojave štetnih organizama na poljoprivrednim biljkama. Otvarajući skup, Bogaroški je istakao da je Pokrajinska vlada u rad ove službe do sada uložila 495 miliona dinara, a da će tokom 2015. godine za ovu namenu biti izdvojeno novih 80 miliona dinara. Takođe je dodao da je dosadašnjim radom ova služba, ne samo opravdala svaki dinar uložen u nju nego ga je i višestruko vratila.
Rukovodilac Prognozno-izveštajne službe dr Dragica Janković naglasila je da se prisustvo štetnih organizama na blizu 40 biljnih vrsta neprestano prati na oko 1.000 punktova u Vojvodini, a ti podaci se sabiraju, obrađuju i na osnovu njih se daju preporuke proizvođačima. Pravovremenom i pravilnom primenom pesticida, kako je naglasila, postižu se ogromne finansijske uštede, sprečava se brza pojava rezistentnosti kod štetnih organizama i štiti životna sredina.
Opširnija informacija s ovog skupa biće objavljena u narednom broju lista "Poljoprivrednik".

A. M.