Ministarka poljoprivrede prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, državni sekretar Danilo Golubović i predstavnici Uprave za zemljište i Uprave za veterinu sastali su se 25. februara sa članovima Srpskog poslovnog kluba "Privrednik" na čelu s predsednikom kluba Miodragom Kostićem. Razgovaralo se o prioritetnim problemima u oblasti poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje među kojima su pitanje poljoprivrednog zemljišta, izvoza i dužine transporta zamrznutog mesa, uloge robnih rezervi i državnih subvencija.
U saopštenju Ministarstva kaže se da je dr Snežana Bogosavljević Bošković istakla da će se nastaviti s merama olakšanja privrednog ambijenta i da su ovakvi razgovori potrebni radi boljeg razumevanja između predstavnika privrede i Ministarstva, kao i jasnijeg sagledavanja problema i izazova s kojima se obe strane suočavaju, posebno imajući u vidu intenzivne pregovore sa EU i otvaranje pregovaračkih poglavlja.