Dvodnevni, 89. sastanak Izvršnog odbora Evropske komisije za slinavku i šap (89th Executive Committee of the EUFMD), koji je organizovala Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine završen je danas u Beogradu. Sastanku su prisustvovali redovni članovi Izvršnog odbora Evropske komisije, Svetske zdravstvene organizacije za životinje (OIE), Svetske referentne laboratorije za slinavku i šap, Francuske, Austrije, Bugarske, Grčke, Srbije i EUFMD-a. Sastanci Izvršnog odbora EUFMD-a održavaju se dva puta godišnje, u februaru i oktobru, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.
Tokom dvodnevnog sastanka analizirana je epizootiološka situacija zaraznih bolesti slinavka i šap (SIŠ – FMD) i studija o riziku od pojave bolesti u Evropi. Podnet je izveštaj Svetske referentne laboratorije za slinavku i šap i razgovaralo se o mogućnostima za umrežavanje evropskih laboratorija u cilju globalnog nadzora. Takođe, prezentovan je progres u sprovođenju više komponenti akcionog plana i strategije prevencije pojave i širenja SIŠ-a, posebno u smislu jačanja kapaciteta veterinarskih službi, sprovođenja nadzora SIŠ-a, mogućnostima za primenu vakcinacije i formiranju mreže banke vakcina, kao i o finansijskim aspektima.
Predstavnik Srbije je podneo izveštaj o napretku komponente koja se odnosi na jačanje kapaciteta u balkanskim zemljama i efektima vežbe simulacije pojave slinavke i šapa, koja je uspešno sprovedena u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji u periodu od 27. do 29. januara 2015. kao i o planovima za naredni period.
Predstavnici Izvršnog odbora EUFMD-a izrazili su zadovoljstvo načinom na koji je vežba sprovedena kao i kapacitetima naše veterinarske službe. Naglašena je dalja podrška Srbiji i drugim balkanskim zemljama za koju će se obezbediti odgovarajuća finansijska sredstva i stručna pomoć.
Evropska komisija za slinavku i šap (EUFMD), čiji je Srbija aktivni član zajedno sa ukupno 37 država, predstavlja organ Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) Ujedinjenih nacija, osnovana je 1954. godine.